Aktualności

Sukces uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej w ogólnopolskim finale Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości

2 czerwca zakończone zostały zmagania na etapie centralnym XXXIX Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości, w których udział wzięła również trzyosobowa reprezentacja Technikum Zespołu Szkół w Poniatowej w składzie Agnieszka Piwko, Mariusz Pyda i Piotr Szymański. Uczestnictwo uczniów poniatowskiej szkoły przyniosło duży sukces – zespół zajął drużynowo IX miejsce, zaś Mariusz Pyda uplasował się na IX pozycji w klasyfikacji końcowej.
W tym roku szkolnym miejscem organizacji etapu centralnego Olimpiady było II Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Koszalinie. W trzydniowych (od 31 maja do 2 czerwca) zmaganiach brało udział 32 zespoły, składające się z trzech uczniów, z całej Polski – najlepsi z najlepszych. Drużyna Technikum Zespołu Szkół w Poniatowej została wyłoniona w eliminacjach okręgowych w Lublinie i reprezentowała Okręg Lublin.
Olimpiadę przeprowadził Komitet Główny Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości pod przewodnictwem Wiceprezydenta Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów – Waldemara Matuszczaka. W wyniku przeprowadzonych 1 czerwca (sobota) pisemnych eliminacji, reprezentanci Technikum w Poniatowej zajęli drużynowo miejsce IX, co ich klasuje w ścisłej czołówce tegorocznych finalistów Olimpiady.
W niedzielę piętnaście osób, które najlepiej zaliczyli testy pisemne, wzięło udział w eliminacjach ustnych. Wśród najlepszych znalazł się również Mariusz Pyda. W klasyfikacji końcowej zajął on miejsce IX (w Polsce), które zagwarantowało mu uzyskanie tytułu Laureata krajowego XXXIX edycji Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości w 2013 roku. Agnieszka Piwko i Piotr Szymański uzyskali tytuł Finalisty krajowego Olimpiady Wiedzy o Wynalazczości w 2013 roku.
Cała reprezentacja szkoły otrzymała zaświadczenia upoważniające do zwolnienia z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, co jest traktowane równoznacznie z uzyskaniem 100% punktów z tej części egzaminu oraz możliwością przyjęcia na studia z pominięciem zasad postępowania kwalifikacyjnego na prawie wszystkie kierunki techniczne na uczeniach wyższych.
Na zakończenie Olimpiady zorganizowano uroczyste wręczenie dyplomów i zaświadczeń dla laureatów i finalistów. Mariusz Pyda otrzymał puchar, dyplom oraz tablet z nawigacją.
Czas pobytu na Olimpiadzie to nie tylko zmagania uczniów w dziedzinie wynalazczości, ale również możliwość poznania kolegów i koleżanek z różnych regionów Polski o podobnych zainteresowaniach oraz okazja do poznania miasta i jego historii. Z ważniejszych punktów programu Olimpiady należy wymienić wizytę na Politechnice Koszalińskiej, w tym wykład prof. dr hab. Aleksego Patryna na temat Fotowoltaniki, udział w zajęciach edukacyjnych na Wydziale Elektroniki i Informatyki oraz wycieczkę do Mielna.

Marek Wawrzyniak
Opiekun reprezentacji