Aktualności
Dzisiaj jest 25 września 2020    |   
Powiat w budowie - następne etapy

Powiat w budowie - następne etapy

Na różnym etapie realizacji trwają prace inwestycyjne w powiecie opolskim. Rozpoczęły się...

Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opole Lubelskie

Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opole Lubelskie

Przy Szkole Podstawowej w Niezdowie doszło dzisiaj do symbolicznego przecięcia wstęgi z okazji...

Akcja #sadziMY

Akcja #sadziMY

Starosta Opolski Dariusz Piotrowski oraz Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis wzięli udział...

 • Powiat w budowie - następne etapy

  Powiat w budowie - następne etapy

 • Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opole Lubelskie

  Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych...

 • Akcja #sadziMY

  Akcja #sadziMY

 • Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim

  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora...

 • Zaproszenie na bezpłatną mammografię

  Zaproszenie na bezpłatną mammografię

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Obchody 150 rocznicy powstania styczniowego w powiecie opolskim

2013 rok, ogłoszony przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Powstania Styczniowego, jest w Polsce czasem obchodów 150 rocznicy wybuchu insurekcji styczniowej. Mając na celu uczczenie tych godnych pamięci wydarzeń oraz upowszechnianie wśród mieszkańców naszego regionu świadomości, że rozgrywały się one również na ternie powiatu opolskiego 6 czerwca Powiatowa Biblioteka Publiczna wspólnie ze Starostwem Powiatowym zorganizowały poświecone im uroczystości. Miejscem obchodów była Szkoła Podstawowa w Chruślinie – wsi, pod którą stoczone zostały dwie bitwy – oraz Złota Góra – teren walk powstańców.

Przeprowadzone na terenie gminy Józefów nad Wisłą odświętne spotkanie było jedną z kliku inicjatyw, jakie podejmowane są przez Powiat Opolski w związku z obchodami rocznicy insurekcji styczniowej. W marcu Powiatowa Biblioteka Publiczna ogłosiła II Powiatowy Konkurs Literacki „Opolskie wierszowanie”, którego regulamin zachęcał młodych poetów do poruszania powstańczej tematyki. W połowie maja ukazało się okazjonalne, poświecone wydarzeniom z lat 1863-1864, wydanie Opolskiej Gazety Powiatowej, zaś na jego łamach z kolei, obwieszczony został drugi z konkursów – Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym. Powiat Opolski wspierał będzie ponadto uroczystości rocznicowe organizowane 4 sierpnia przez Gminę Józefów nad Wisłą.
Otwierając spotkanie w Chruślinie, jego gospodarz, Starosta Opolski Zenon Rodzik, kilkoma powodami uzasadniał zainicjowanie przez Powiat powyższych obchodów. – Przede wszystkim powstanie styczniowe jest ważnym wydarzeniem historycznym, dającym wyraz bohaterstwa naszych przodków, z których wielu straciło życie. Niewątpliwie wpłynęło ono na późniejsze odzyskanie przez Polskę niepodległości, ale również przyniosło spowolnienie gospodarcze. Obecne miejsce, pozycja naszego kraju w dużej mierze są wynikiem tamtejszych wydarzeń, dlatego pamięć o nich powinna być zachowywana i upowszechniana.
Wśród zgromadzonych na spotkaniu gości znaleźli się m.in. uczestnicy dwóch wymienionych wyżej konkursów, nauczyciele, dyrektorzy bibliotek i szkół. Funkcję gościa honorowego pełniła Pani Józefa Osojca – autorka wierszy w konkursie literackim, która w tym roku obchodziła jubileusz stulecia urodzin. Samorząd powiatowy i gminny reprezentowane były przez Wicestarostę Opolskiego Janusza Gąsiora, Wójta Gminy Józefów nad Wisłą Grzegorza Kapicę oraz radnych Powiatu Opolskiego.
W pierwszej części uroczystości zebrani, za sprawą prezentacji przedstawionej przez Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej Elżbietę Żyszkiewicz, przybliżyli sobie przebieg powstania styczniowego ze szczególnym uwzględnieniem wydarzeń mających miejsce na terenie województwa lubelskiego. Zaprezentowane zostało tło historyczne insurekcji, bezpośrednie jej przyczyny oraz stoczone wówczas bitwy, w tym również dwie, rozegrane 30 maja i 4 sierpnia 1863 r. pod Chruśliną. Pierwsza z przebiegających na terenie naszego powiatu walk zakończyła się odparciem ataku Rosjan przez 180 powstańców połączonych oddziałów Marcina Borelowskiego i Zygmunta Koskowskiego, w drugiej zaś oddział dowodzony przez gen. Michała Heydenreicha, pseudonim Kruk, odniósł zwycięstwo. Uczestnicy obchodów zaznajomieni zostali również z przyczynami klęski powstania i jego konsekwencjami, które nie miały wyłącznie negatywnego charakteru. Insurekcja przyczyniła się do korzystniejszego niż w dwóch pozostałych zaborach uwłaszczenia chłopów, pozostawiła trwały ślad w literaturze i malarstwie, a bohaterska postawa jej uczestników stała się wzorem do naśladowania.
Spotkanie dla wszystkich obecnych było także nieczęstą okazją do zapoznania się z praktycznym aspektem walki powstańców styczniowych. Pan Grzegorz Sztal, znawca uzbrojeń i umundurowania, członek Stowarzyszenia Miłośników Dawnej Broni i Barwy oraz Stowarzyszenia Roztoczańskiej Konnej Straży Ochrony Przyrody im. 25 Pułku Ułanów Wielkopolskich (reprezentowanego na uroczystości także przez dwóch innych kawalerzystów) w swoim wykładzie zaprezentował zarówno używaną w trakcie insurekcji broń palną – m.in. sztucer myśliwski, dubeltówkę – jak i broń białą – np. bagnet do karabinu, szablę do walki konno, broń krótką oraz symbolizującą powstanie kosę.

Rozstrzygnięcie II Powiatowego Konkursu Literackiego „Opolskie wierszowanie”
Zorganizowane w Chruślinie uroczystości stanowiły ponadto okazję do zaprezentowania wyników dwóch poświęconych powstaniu styczniowemu konkursów oraz nagrodzenia ich laureatów.
II Powiatowy Konkurs Literacki zrealizowany został przez Powiatową Bibliotekę Publiczną, we współpracy ze Stowarzyszeniem Bibliotekarzy Polskich w Opolu Lubelskim  i bibliotekami publicznymi powiatu opolskiego, zaś honorowy patronat nad nim objął Starosta Opolski. Celem zmagań było m.in. rozbudzanie wyobraźni i wrażliwości mieszkańców powiatu, inspirowanie ich zainteresowań literackich oraz odkrywanie świeżych spojrzeń na historyczne znaczenie powstania styczniowego.
Uczestnicy konkursu do końca kwietnia nadsyłali maksymalnie dwa napisane przez siebie wiersze, które nie mogły być wcześniej publikowane ani nagradzane. Do organizatorów wpłynęło łącznie 138 prac, kwalifikowanych następnie w czterech kategoriach: uczniów szkół podstawowych, uczniów gimnazjów i szkół średnich, uczestników dorosłych oraz nauczycieli i bibliotekarzy.
7 maja utwory zostały ocenione przez komisję konkursową z uwzględnieniem takich kryteriów jak ich twórczy charakter, poprawność stylistyczna i językowa oraz ogólne wrażenie artystyczne. W trakcie uroczystości wnioski z pracy komisji przedstawiła, podsumowując tym samym konkurs, jej Przewodnicząca – Pani Irena Piątek. Uczestnicy konkursu, jak informowała, posługiwali się sugestywnym, plastycznym, prezentującym wysoki poziom językiem oraz podejmowali szeroką paletę tematów. Dominujące były wiersze poruszające problematykę powstania styczniowego i oddające jego tragizm, chociaż twórcy często koncentrowali się również na takich zagadnieniach jak miłość, przyjaźń, ekologia, przyroda lub kwestie związane z ludzką egzystencją.
Komisja konkursowa w każdej kategorii uczestników wyłoniła jednego laureata i przyznała nagrody równorzędne oraz postanowiła uhonorować dwóch laureatów specjalnych – Panią Józefę Osojcę i Pana Władysława Pietrasa. Pani Józefa odbierając nagrodę zaszczyciła zebranych pięknym wykonaniem trzech patriotycznych pieśni, zaś Pan Władysław, dziewięćdziesięciolatek, który nie mógł w tym czasie przybyć na uroczystość, przesłał wiersz pt. „Złota Góra”.
Wśród nagrodzonych w poszczególnych kategoriach znaleźli się:
I.    Uczniowie szkół podstawowych:
Laureat: Dawid Lis,
Wyróżnieni: Emilia Dzięsław, Jerzy Faściszewski, Olga Kuchta, Alicja Gogółka, Gabriela Kancik, Paulina Krzak, Natalia Peterwas.
II.    Uczniowie gimnazjów i szkół średnich:
Laureat: Marcel Klisz,
Wyróżnieni: Krystiana Pepłowska, ANGA P.H. (pseud.), Andżelika Anasiewicz, Agata Morawska, Paulina Witczak, Damian Żółtowski, Liliana Nowomiejska, Dominika Szafran.
III.    Uczestnicy dorośli:
Laureat: Małgorzata Nowaczek,
Wyróżnieni: Maria Czupyt, Krzysztof Janeczko, Janina Węgrzycka, Zbigniew Młyniec, Joanna Rola, Teresa Siwiec, Łukasz Daruk.
IV.    Nauczyciele i bibliotekarze:
Laureat: Halina Janeczko,
Wyróżnieni: Elżbieta Złotucha, Grażyna Berlińska, Ewa Plis.
Dyplomy oraz nagrody, w postaci publikacji książkowych i statuetek dla laureatów, wręczył zwycięzcom Starosta Opolski Zenon Rodzik. Przez Elżbietę Żyszkiewicz – Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej – zapowiedziane zostało natomiast wydanie nadesłanych w konkursie wierszy w formie tomiku poezji.

Rozstrzygnięcie Powiatowego Prasowego Konkursu Wiedzy o Powstaniu Styczniowym
    W trakcie odbywających się 6 czerwca obchodów rozstrzygnięty został również drugi z poświęconych powstaniu styczniowemu konkursów – Powiatowy Prasowy Konkurs Wiedzy o Powstaniu Styczniowym. Jego celem było przede wszystkim upowszechnianie świadomości na temat wydarzeń z 1863 i 1864 r. Wszyscy zainteresowani mogli wziąć udział w zmaganiach poprzez udzielenie poprawnych odpowiedzi na pytania zawarte w kuponach konkursowych, które znalazły się w wydaniu specjalnym Opolskiej Gazety Powiatowej oraz dostępne były we wszystkich bibliotekach powiatu opolskiego, a także na stronach internetowych Starostwa Powiatowego i Powiatowej Biblioteki Publicznej.
    Na konkurs wpłynęło łącznie 467 zgłoszeń, z czego 305 zawierało prawidłowo udzielone odpowiedzi. W drodze losowania wyłoniono 39 szczęśliwców, którzy otrzymali dyplomy oraz publikacje książkowe poświęcone tematyce historycznej.
    Ostatnim, ale bez wątpienia bardzo ważnym elementem uroczystości była wizyta wszystkich chętnych na Złotej Górze, miejscu walk powstańców, połączona ze złożeniem kwiatów, zapaleniem zniczy oraz oddaniem hołdu poległym.

Elżbieta Lejwoda

GALERIA ZDJĘĆ

Zapraszamy również do lektury specjalnego wydania Opolskiej Gazety Powiatowej, poświęconego powstaniu styczniowemu.

 

ktd

logo fundusz drog samorzadowych

Frame 45

kor2

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk