Aktualności

Nadwiślańska Kolejka Wąskotorowa uroczyście wyrusza na szlak - relacja

11 maja Powiat Opolski jako lider oraz Gmina Karczmiska i Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym jako partnerzy uroczyście zakończyły realizację rozpoczętego w drugiej połowie 2009 r. projektu pn. „Szlakiem Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej po atrakcjach turystycznych Regionu Lubelskiego”. W połączeniu z tym wydarzeniem oficjalnie zainaugurowano również kolejkowy sezon turystyczny, który w bieżącym roku bogatszy jest nie tylko o zmodernizowane oblicze nadwiślańskiej „ciuchci”, ale również o ciekawszy kształt znajdujących się w jej pobliżu atrakcji.
W wyniku ukończonego projektu odnowiono znajdujący się w centrum Karczmisk zabytkowy park, zrewitalizowano infrastrukturę Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej oraz wzniesiono nowe budowle na Grodzisku Żmijowiska, będącym oddziałem Muzeum Nadwiślańskiego. Każdy z partnerów był przy tym odpowiedzialny za realizację własnej część powyższego przedsięwzięcia, a funkcję lidera projektu pełnił Powiat Opolski. Program zorganizowanej uroczystości poprowadził przybyłych gości trasą umożliwiającą zetknięcie się ze znaczną częścią nowo powstałych bądź zmodernizowanych obiektów. W podróży tej zechcieli uczestniczyć Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik, Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, Dyrektor Muzeum Kolejnictwa w Warszawie Ferdynand Ruszczyc, Dyrektor Zakładu Linii Kolejowych w Lublinie Zygmunt Grzechulski oraz Prezes zaprzyjaźnionej z Powiatem Opolskim Świętokrzyskiej Kolejki Dojazdowej Edward Choroszyński oraz wielu innych zaproszonych gości.
Pierwszym z punktów uroczystości była krótka konferencja, przeprowadzona w pałacu położonym w centrum odnowionego karczmiskiego parku, podczas której Starosta Opolski Zenon Rodzik i Wójt Gminy Karczmiska Janusz Goliszek oficjalnie przywitali zgromadzonych gości. Głównym elementem tego spotkania była przedstawiona przez Starostę Opolskiego prezentacja multimedialna, mająca za zadanie przybliżyć zebranym wykonane w projekcie działania, ich chronologiczny przebieg oraz kwotową wartość. Zarówno Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman, jak i Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik w swoich wystąpieniach gratulowali organizatorom udanego przeprowadzenia przedsięwzięcia oraz życzyli wielu kolejnych zakończonych sukcesem projektów. Konferencja była ponadto dla gości okazją do osobistego zaznajomienia się z nowym wizerunkiem istniejącego od XIX w. zespołu dworsko-parkowego. Zwiedzający mogli podziwiać m.in. odrestaurowane alejki oraz utrzymane w dawnej stylistyce, akcentujące zabytkowy charakter parku, bramy, furtki i lampy.
Kolejnym z miejsc przebiegu uroczystości stała się położona nieopodal główna stacja Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej, gdzie na wstępie Kierownik Sekcji Kolejowej w Zarządzie Dróg Powiatowych Stanisław Ogonek przedstawił zgromadzonym kluczowe informacje zarówno o samej stacji, jak i o całej kolejce. Goście mogli obejrzeć zabytkowe budynki stacyjne, w których obecnie urządzone jest kolejowe muzeum i Punkt Informacji Turystycznej, oraz podziwiać okoliczną panoramę z platformy widokowej na wyremontowanej w ramach projektu dawnej wieży ciśnień. Następny punkt programu – przejazd wąskotorową kolejką – dał zwiedzającym możliwość bezpośredniego zapoznania się z takimi efektami projektu jak wyremontowane lokomotywy, wagony i torowisko. Dzięki zainstalowanemu w wagonach nagłośnieniu goście podróżując wąskotorowym szlakiem mogli jednocześnie wysłuchać historii kolejki. Przejazd zakończył się na stacji plenerowej w Polanówce, na której dzięki przeprowadzonemu projektowi powstały dwie drewniane wiaty.
Ostatnią część uroczystości stanowiła wizyta gości w Grodzisku Żmijowiska, gdzie przybyłych przywitali Zastępca Dyrektora Muzeum Nadwiślańskiego Wiktor Kowalczyk oraz Kierownik Oddziału Paweł Lis. Z sięgającą IX w. historią tego miejsca zapoznała uczestników Pani Anna Kacprzak – archeolog. Zwiedzający zobaczyli m.in. cenny dla badaczy relikt średniowiecznego grodu wraz z jego zrekonstruowanym fragmentem, typowe dla wczesnośredniowiecznej Słowiańszczyzny budowle oraz rzeźby przedstawiające dawnych osadników. Wizyta w Grodzisku stanowiła ponadto okazję do zapoznania się z życiem słowiańskich mieszkańców tych terenów – goście poznali m.in. technikę wypalania naczyń ceramicznych oraz skosztowali mięsa wędzonego w piecu i soczewicy gotowanej w glinianym garnku.
Mamy nadzieję, że uroczyście oddana do użytku nowa, urozmaicona szata Nadwiślańskiej Kolejki Wąskotorowej i położonych na jej szlaku atrakcji będzie stanowić cenny atut nie tylko powiatu opolskiego, ale również całego lubelskiego regionu.

Elżbieta Lejwoda
Uroczyste zakończenie realizacji projektu: „Szlakiem Nadwioelańskiej Kolejki Wąskotorowej po atrakcjach turystycznych Regionu Lubelskiego” oraz otwarcie sezonu turystycznego - prezentacja multimedialna