Aktualności
Dzisiaj jest 28 marca 2017    |   
Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Powiatu Opolskiego

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Powiatu Opolskiego

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu rolnego niezabudowanego oznaczonego w ewidencji...

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Powiatu Opolskiego

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Powiatu Opolskiego

Przedmiotem sprzedaży jest prawo własności gruntu rolnego niezabudowanego oznaczonego w ewidencji...

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu opolskiego

Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu opolskiego

Kwalifikacja wojskowa – zgodnie z Wojewódzkim Planem Kwalifikacji Wojskowej –...

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej po raz kolejny w powiecie opolskim

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej po raz kolejny w powiecie opolskim

Dziesięcioro uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w dniu...

Komunikat w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń

Komunikat w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń

Agencja Rynku Rolnego uruchomiła mechanizmy wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej...

 • Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Powiatu Opolskiego

  Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza drugi...

 • Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości będącej w zasobie Powiatu Opolskiego

  Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza drugi...

 • Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu opolskiego

  Kwalifikacja wojskowa na terenie powiatu...

 • Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej po raz kolejny w powiecie opolskim

  Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej po raz...

 • Komunikat w sprawie pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń

  Komunikat w sprawie pomocy dostosowawczej dla...

Aktualności

Nowoczesny sprzęt pożarniczy uroczyście przekazany jednostkom OSP

6 lipca przy hali sportowej Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim 10 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu opolskiego uroczyście odebrało akty przekazania i kluczyki do 9 lekkich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz łodzi motorowej. Za sprawą tego wydarzenia sprzęt pożarniczy, współfinansowany m.in. przez Powiat Opolski, został  oficjalnie oddany strażakom-ochotnikom do użytkowania.
Uroczystość przekazania sprzętu jednostkom OSP była poprzedzona zorganizowanym w budynku Starostwa Powiatowego wyjazdowym posiedzeniem Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Lublinie. Obradom przewodniczył Prezes Zarządu, a zarazem Wicewojewoda Lubelski, Marian Starownik, zaś wśród uczestników znaleźli się m.in. Wiceprezes Zarządu i jednocześnie Poseł na Sejm RP Jan Łopata, Zastępca Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP mł. bryg. Gustaw Włodarczyk, przedstawicielka Marszałka Województwa Lubelskiego – Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Agnieszka Siedliska oraz prezesi oddziałów gminnych Związku z powiatu opolskiego. Kluczowym tematem posiedzenia było funkcjonowanie OSP na obszarze samorządu – przedstawiciele poszczególnych gmin zapoznali zebranych ze sprawozdaniami z działalności straży w swoich regionach, uwzględniając m.in. finansowanie jednostek, podejmowane inicjatywy oraz liczbę ochotników.
Przekazanie sprzętu pożarniczego Ochotniczym Strażom Pożarnym nastąpiło podczas uroczystej zbiórki strażaków wchodzących w skład delegacji z doposażanych jednostek. Po zapoczątkowaniu uroczystości meldunkiem złożonym Prezesowi Wojewódzkiemu Marianowi Starownikowi wciągnięto na maszt flagę państwową, a wszyscy zebrani wysłuchali narodowego hymnu. Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP – Starosta Opolski Zenon Rodzik przywitał zgromadzonych gości i otworzył ceremonię.
Dowódcy poszczególnych jednostek kluczyki do samochodów bojowych oraz akty przekazania otrzymali z rąk Prezesa Wojewódzkiego Mariana Starownika oraz Wiceprezesa Wojewódzkiego Jana Łopaty w asyście Prezesa Powiatowego Zenona Rodzika. Ochotniczym Strażom Pożarnym w Braciejowicach, Karczmiskach Pierwszych, Kraczewicach, Opolu Lubelskim, Pusznie Godowskim, Wilkowie, Zaborzu i Zakrzowie zostały przekazane lekkie samochody ratowniczo-gaśnicze marki Ford Transit Van, ochotnicy z jednostki w Lesie Dębowym otrzymali samochód terenowy Nissan Navara, natomiast strażacy z Józefowa nad Wisłą uzyskali łódź motorową Honda Marine. Nowo przekazany sprzęt pożarniczy został poświęcony przez Powiatowego Kapelana Strażaków ks. Adama Lemieszka.
Zakup pożarniczego wyposażenia był możliwy dzięki finansowemu wsparciu poszczególnych jednostek OSP przez takie podmioty jak Zarząd Główny ZOSP RP w Warszawie, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Powiat Opolski i Gminy: Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Opole Lubelskie, Wilków. Zaproszeni goście w swoich wystąpieniach zwracali uwagę na specyfikę powiatu opolskiego, który z uwagi na istniejące w nim zagrożenie powodziowe wymaga lepszego sprzętu, a zarazem większych nakładów finansowych. Poseł Jan Łopata w swoim wystąpieniu powiedział: „To jest mała cząstka tego podziękowania i tej gratyfikacji, która za rok 2010 powiatowi opolskiemu i jednostkom straży pożarnej się należy.”
Wicewojewoda Lubelski Marian Starownik zaznaczył fakt, iż uzyskanie tak dużej ilości sprzętu świadczy o skuteczności zarówno samorządów, jak i Ochotniczych Straży Pożarnych, które potrafią wykorzystać nadarzające się możliwości pozyskania potrzebnego wyposażenia. Następująco odniósł się on do działań podejmowanych na rzecz doposażenia jednostek: „Myślę, że troska o wyposażenie OSP na terenie powiatu może być stawiana za wzór dla innych powiatów, jak można w zgodzie, we wspólnym działaniu doprowadzać do tego, że tego sprzętu jest coraz to więcej.” Marszałek Województwa Lubelskiego Krzysztof Hetman w adresie skierowanym do strażaków również zwrócił uwagę na obecne w powiecie zaangażowanie w działania na rzecz zabezpieczenia mieszkańców i środowiska naturalnego przed pożarami i skutkami katastrof ekologicznych, czego świadectwem była zorganizowana uroczystość.
Wyrazy wdzięczności dla wszystkich, którzy mieli swój wkład w uzyskanie oddawanego do użytkowania wyposażenia przekazał Prezes Powiatowy Zenon Rodzik, podkreślając, iż dzięki temu Ochotnicza Straż Pożarna będzie bardziej skuteczna w swoim działaniu, służąc wszystkim mieszkańcom powiatu.

Na stronie internetowej: http://www.tvp.pl/ można obejrzeć reportaż z uroczystości wyemitowany 6 lipca o godz. 21:45 w Panoramie Lubelskiej.

Elżbieta Lejwoda

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik

  obywatel

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr