Aktualności
Dzisiaj jest 19 września 2018    |   
Komunikat

Komunikat

Komunikat dotyczący fundacji, jako instytucji obowiązanych w rozumieniu przepisów ustawy z...

 Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich Honorowa statuetka dla Starosty Opolskiego Zenona Rodzika

Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich Honorowa statuetka dla Starosty Opolskiego Zenona Rodzika

11 września 2018 roku na Zamku Królewskim w Warszawie odbyło się uroczyste Zgromadzenie...

Lubelszczyzna w obiektywie Samotnego Wędrowca

"Lubelszczyzna w obiektywie Samotnego Wędrowca"

Dnia 4 września w siedzibie Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach odbyło się otwarcie wystawy...

Pani Salomea Opoka, mieszkanka powiatu opolskiego skończyła 100 lat!

Pani Salomea Opoka, mieszkanka powiatu opolskiego skończyła 100 lat!

Do grona mieszkańców powiatu opolskiego, którzy mają sto lat dołączyła Pani Salomea Opoka....

 • Sprzątamy Wyżnicę

  Sprzątamy Wyżnicę

 • Komunikat

  Komunikat

 • Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów Polskich Honorowa statuetka dla Starosty Opolskiego Zenona Rodzika

  Zgromadzenie Jubileuszowe Związku Powiatów...

 • Lubelszczyzna w obiektywie Samotnego Wędrowca

  "Lubelszczyzna w obiektywie Samotnego Wędrowca"

 • Pani Salomea Opoka, mieszkanka powiatu opolskiego skończyła 100 lat!

  Pani Salomea Opoka, mieszkanka powiatu...

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Kacper Bigos z ZS Poniatowa laureatem Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości

02

Uczeń klasy T2a Kacper Bigos ZS w Poniatowej wraz z Dawidem Goliszkiem i Krzysztofem Podstawką z XXI LO z Lublina reprezentowali Okręg Lubelski w finale ogólnopolskim Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Opiekunem drużyny Okręgu Lublin był mgr inż. Marek Wawrzyniak.

Tegoroczny finał ogólnopolski OITiW odbył się w dniach 2-4 czerwca w III Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Broniewskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim. Organizatorem Olimpiady jest Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie pod patronatem przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce oraz Prezesa Urzędu Patentowego RP. Olimpiada ma na celu zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją  twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy. Ze względu na interdyscyplinarny charakter Olimpiady należy podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Uczestnictwo w Olimpiadzie wymaga od ucznia znajomości m.in. takich zagadnień jak: fizyka, chemia, prawo, historia, informatyka, elektronika, budownictwo, mechanika, automatyka, medycyna, ekonomia, geodezja, ochrona środowiska. W tym roku szkolnym w zmaganiach wzięło udział 28 trzyosobowych zespołów (84 osoby). Uczniowie rywalizowali kolejno  w eliminacjach pisemnych i ustnych. Do drugiego etapu, czyli do ścisłego finału, zakwalifikowało się 60 osób, 19 z nich uzyskało tytuł laureata. Wśród nich  znalazł się nasz uczeń, Kacper Bigos który otrzymał tytuł Laureata Olimpiady. Zapewnia mu to zwolnienie z pisemnej części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe, co jest traktowane równoznaczne z uzyskaniem 100% punktów z tej części egzaminu oraz możliwość przyjęcia na studia niemal  na  wszystkie kierunki  techniczne na uczelniach wyższych, z pominięciem zasad postępowania kwalifikacyjnego. W wyniku przeprowadzonych 2 czerwca pisemnych eliminacji  reprezentanci Okręgu Lubelskiego zajęli drużynowo III miejsce, co jest sukcesem całej drużyny. Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów w Warszawie za osobisty wkład i zaangażowanie w innowacyjne wychowanie oraz aktywizację zawodową młodzieży nadał Panu Markowi Wawrzyniakowi tytuł PRZYJACIEL MŁODZIEŻY. W uroczystości wręczenia nagród uczestniczyli parlamentarzyści, przedstawiciele lokalnego samorządu, przedstawiciele Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów,  oraz uczelni patronujących zmaganiom. Czas pobytu na Olimpiadzie to nie tylko zmagania uczniów w dziedzinie wynalazczości, ale możliwość poznania kolegów i koleżanek z różnych regionów Polski oraz uczestniczenia w wycieczkach turystyczno-naukowych. Młodzież miała okazję zwiedzić  Hutę Celsa Ostrowiec, Muzeum Archeologiczne i Rezerwat Krzemionki oraz  kompleksu turystyczny w Bałtowie (Zwierzyńca Bałtowskiego, Jura Parku, Prehistorycznego Oceanarium).
Tytuł Laureata i III miejsce drużyny, w skład której wchodził Kacper Bigos, jest olbrzymim sukcesem  Kacpra i całej społeczności Zespołu Szkół w Poniatowej.
Przypominamy, że tegoroczne eliminacje olimpiady okręgu Lubelskiego odbyły się w Zespole Szkół w Poniatowej, podsumowanie w CKPiT w Poniatowej.
(M. Wawrzyniak)

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk