Aktualności

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

DSCF9206W dniu 13 października 2017 roku w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej odbyły się uroczyste obchody Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Powiatowe władze samorządowe po raz kolejny przekazały słowa uznania oraz wdzięczności pedagogom, wychowawcom i nauczycielom za trud wkładany w edukację oraz zaangażowanie w wychowywanie młodego pokolenia.


W uroczystości wziął udział Starosta Opolski Zenon Rodzik, Członek Zarządu Powiatu Paweł Grabek, a także zaproszeni goście: dyrektorzy szkół ponadpodstawowych, wyróżnieni nauczyciele oraz pracownicy Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej.
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej Danuta Danielewicz bardzo ciepło przywitała przybyłych na uroczystość gości. Podczas części oficjalnej Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej Starosta Opolski Zenon Rodzik podziękował pracownikom szkół ponadpodstawowych za zaangażowanie i ogromny wkład w rozwój edukacji na terenie powiatu opolskiego. Życzył także pracownikom powiatowej oświaty wielu sukcesów zawodowych i osobistych, by podejmowany trud był źródłem satysfakcji oraz społecznego uznania. Następnie wręczył nagrody dla nauczycieli, którzy wyróżniali się w pracy dydaktyczno – wychowawczej w roku szkolnym 2016/2017.
 
Nagrody Starosty Opolskiego otrzymali:
1. Pani Anita Wrona – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim
2. Pan Lech Borkowski – Z-ca Dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim
3. Pani Małgorzata Woś – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim
4. Pan Wojciech Lipiński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach
5. Pani Bogumiła Pluta – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lubelskim
6. Pani Alicja Niezgoda – Dyrektor Zespołu Szkół w Poniatowej
7. Pani Lidia Wiśniewska – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim
8. Pan Witold Danielewicz – nauczyciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej
9. Pani Danuta Piłat – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim
10. Pan Roman Marniak – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach
11. Pani Urszula Szczepaniak - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach
12. Pani Jadwiga Czuryszkiewicz – nauczyciel Zespołu Szkół w Chodlu
13. Pani Bożena Wyroślak – nauczyciel Zespołu Szkół w Poniatowej

Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Profesjonalnie przygotowane występy muzyczne przez młodzież uświetniły Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej. Uroczystość dopełniły piękne podziękowania i kwiaty od młodzieży dla dyrekcji szkoły, nauczycieli oraz zaproszonych gości.

Patrycja Kucharska