Aktualności

II Edycja Ogólnopolskiego Konkursu FLORIANY 2018

FlorianyZwiązek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz redakcja miesięcznika „Strażak” zapraszają do II Edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów FLORIANY 2018.


    Głównym celem konkursu jest inspirowanie, prezentowanie i nagradzanie działań Ochotniczych Straży Pożarnych na rzecz szeroko pojętego bezpieczeństwa, edukacji w dziedzinie niesienia pomocy i eliminowania zagrożeń, podnoszenia jakości życia mieszkańców, integracji i przeciwdziałania wykluczeniu, a także wspierania rozwoju oraz aktywizacji lokalnych środowisk.
    Podczas trwania konkursu będą nagradzane projekty w dwóch grupach: realizowane przez OSP samodzielnie oraz wspólnie z samorządami, organizacjami pozarządowymi, lokalnymi instytucjami, pracodawcami i innymi podmiotami.
    Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2018r. Spośród przesłanych zgłoszeń konkursowych Kapituła wybierze nominowanych do nagrody FLORIANA, a wręczenie statuetek dla zwycięzców nastąpi podczas uroczystej Gali.
    Regulamin oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.floriany.pl