Aktualności

Podsumowanie powiatowego ćwiczenia obronnego pk.: „POWIAT AK-2017”

20171217bW dniu 14 grudnia br. w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim odbyło się posiedzenie Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, a następnie podsumowanie powiatowego ćwiczenia obronnego pk.: „POWIAT AK-2017”.

Podczas posiedzenia przedstawiono zmiany aktualizacyjne i wydano opinie do zaktualizowano Powiatowego Planu Zarządzania Kryzysowego. Ćwiczenie było natomiast realizacją Planu szkolenia obronnego Powiatu Opolskiego na rok 2017.
    Głównym celem ćwiczenia była przede wszystkim ocena zdolności kierowania bezpieczeństwem narodowym w oparciu o stanowisko kierowania Starosty Opolskiego, określenie sprawności działania organów administracji publicznej i służb ratowniczych w sytuacji kryzysu polityczno-militarnego lub innej sytuacji kryzysowej, a także przygotowanie ćwiczących do właściwej identyfikacji zagrożeń oraz podejmowania odpowiednich decyzji w kontekście zadań operacyjnych, wynikających z podnoszenia gotowości obronnej państwa.
    Spotkanie podsumowujące otworzył Starosta Opolski Zenon Rodzik Wzięli w nim udział także przedstawiciele gmin, służb mundurowych, straży oraz inspekcji.
Ćwiczące zespoły wykazały się bardzo wysokim zaangażowaniem, właściwym zastosowaniem własnych planów operacyjnych, trafnością i szybkością podejmowanych działań do zmieniających się zagrożeń bezpieczeństwa.

Patrycja Kucharska

Obraz 079

Obraz 065

Obraz 042

Obraz 031

Obraz 024