Aktualności

Nowy samochód dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej

Dni Otwarte Funduszy UE 045W dniu 26 stycznia 2018 roku przy Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej odbyło się uroczyste poświęcenie oraz przekazanie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Z nowo zakupionego samochodu będą mogli korzystać podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej w Poniatowej.

  W uroczystym przekazaniu samochodu udział wziął m.in.: Zastępca Prezesa Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ds. Finansowych Tomasz Maruszewski, Ryszard Dados z Lubelskiego Oddziału PFRON, Starosta Opolski Zenon Rodzik, Przewodniczący Rady Powiatu Bogdan Kuta, Członek Zarządu Powiatu Andrzej Chyła, Skarbnik Powiatu Małgorzata Różyło oraz wójtowie i burmistrzowie gmin powiatu opolskiego: Wójt Gminy Karczmiska Janusz Goliszek, Wójt Gminy Łaziska Roman Radzikowski, Burmistrz Opola Lubelskiego Dariusz Wróbel, Burmistrz  Poniatowej Zygmunt Wyroślak oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Józefowie nad Wisłą Adam Rędzia.
Uroczystość rozpoczęła się poświęceniem samochodu przez proboszcza Parafii pw. Świętego Ducha w Poniatowej ks. dr Krzysztofa Petryka, zaś przedstawiciele gmin dokonali symbolicznego przecięcia wstęgi.
   Stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie od Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach umowy zawartej z Powiatem Opolskim w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” w obszarze D w wysokości 198 460 zł, a także brakującą kwotę 55 000 zł z budżetów Gmin Powiatu Opolskiego: Gminy Chodel, Gminy  Józefów nad Wisłą, Gminy Karczmiska, Gminy Łaziska, Gminy Opole Lubelskie, Gminy Poniatowa, Gminy Wilków. Całkowity koszt zakupu samochodu przystosowanego dla osób niepełnosprawnych wyniósł 248 460 zł.
   Po zakończeniu części oficjalnej odbyła się część artystyczna, podczas której podopieczni Warsztatów Terapii Zajęciowej z Teatru „Maguta” przedstawili scenkę teatralną, a zespół muzyczny działający przy Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej zaprezentował kilka utworów. Prezes Stowarzyszenia Krystyna Sołdek złożyła serdeczne podziękowania za bezinteresowną pomoc oraz wsparcie bardzo szczytnego celu na rzecz osób niepełnosprawnych.

Patrycja Kucharska