Aktualności

Fundusz Dróg Samorządowych - pierwsze spotkanie robocze

20190130We wtorek 22 stycznia br. w Starostwie Powiatowym  w Opolu Lubelskim Starosta Opolski Dariusz Piotrowski spotkał się z włodarzami oraz przedstawicielami gmin z terenu powiatu opolskiego by ustalić i omówić zasady współpracy w ramach Program FDS.


Zadaniem Funduszu Dróg Samorządowych jest dofinansowanie zadań polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg powiatowych i gminnych, a także zadań „mostowych”, które polegają na budowie mostów umiejscowionych w ciągach dróg wojewódzkich, powiatowych i gminnych.
Ponadto program zakłada dofinansowanie do „zadań obronnych” polegających na budowie, przebudowie lub remoncie dróg wojewódzkich, powiatowych lub gminnych o znaczeniu obronnym.
Celem spotkania było przedstawienie najważniejszych informacji na temat możliwości pozyskania dofinansowania, wysokości dofinansowania zadań, zasad naboru wniosków w ramach FDS oraz wypracowania wspólnych działań zmierzających do współpracy powiatu i gmin w zakresie poprawy infrastruktury drogowej na terenie powiatu opolskiego.

Karolina Pietras-Złotucha

20190130c

20190130b