Aktualności

Rada Powiatu w Opolu Lubelskim uzupełniła swój skład

20190201W dniu 30 stycznia 2019 r. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim odbyła się VI Sesja Rady Powiatu. Jednym z  pierwszych punktów porządku obrad sesji było złożenie ślubowania przez nowego Radnego Henryka Dudziaka.


Wakujący mandat był następstwem zrzeczenia się mandatu Radnego przez Waldemara Gogoła, który został powołany na stanowisko Zastępcy Burmistrza Opola Lubelskiego.
Nowy Radny złożył ślubowanie i tym samym uzupełnił skład Rady Powiatu w Opolu Lubelskim.
Podczas sesji Henryk Dudziak  został także powołany do prac w  dwóch Komisjach: Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Nowo wybrany Radny w wyborach startował  z listy nr 10 KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ i zdobył kolejno największą liczbę głosów w okręgu wyborczym nr 1.

Karolina Pietras-Złotucha