Aktualności

Bezpłatny program do rozliczeń PIT – wspieraj lokalne organizacje pożytku publicznego!

Logo Wspieraj LokalnieW związku z przystąpieniem przez Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim do projektu „Wspieraj lokalnie”, udostępniamy bezpłatny program do rozliczania PIT – PITax.pl Łatwe podatki. Darmowy Program PIT dostarcza firma PITax.pl Łatwe podatki w ramach projektu „Wspieraj lokalnie” prowadzonego przez Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych. Program ma na celu umożliwić organizacjom pożytku publicznego z terenu powiatu opolskiego bardziej efektywne pozyskiwanie funduszy z 1% podatku dochodowego.

Możliwość przekazania 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pozarządowej posiadającej statut organizacji pożytku publicznego istnieje już od 2004 r., jednak w dalszym ciągu z reguły słyszy się o dużych organizacjach uprawnionych do otrzymania środków z tego tytułu. Organizacje pozarządowe posiadające status organizacji pożytku publicznego to natomiast także podmioty lokalne, funkcjonujące na terenie poszczególnych gmin czy powiatów, które często nie mają tak dużej siły przebicia jak duże ogólnopolskie organizacje, a działają lokalnie i pomagają naszym mieszkańcom.

Wśród wielu organizacji działających w powiecie opolskim tylko kilka uprawnionych jest do otrzymania 1% podatku – są nimi:

  1. Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – KRS: 0000012774;
  2. Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych i Starszych – KRS: 0000170796;
  3. Towarzystwo Wspierania Rodzin – KRS: 0000249713;
  4. Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa – KRS: 0000266881;
  5. Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego "Ocalmy" – KRS: 0000271732;
  6. Obywatelskie Stowarzyszenie Edukacyjne "Żaczek" – KRS: 0000283585;
  7. Stowarzyszenie Rodzin z Autyzmem ELF – KRS: 0000428704.

Przekazując 1% swojego podatku na rzecz powyższych organizacji możemy wesprzeć ich działalność statutową prowadzoną na terenie naszego powiatu. Program PITax.pl Łatwe podatki daje również możliwość przekazania 1% podatku na inną organizację pozarządową – spoza terenu powiatu opolskiego.

 W celu uruchomienia programu do rozliczania PIT kliknij na obrazek!

 Logo Wspieraj Lokalnie