Aktualności

Informacja o zamiarze i przyczynach połączenia samorządowych instytucji kultury: Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim oraz Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim informuje, że w dniu 28 lutego 2019 r. została podjęta uchwała nr VIII/43/2019 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury: Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim oraz Muzeum Regionalnego w Kluczkowicach. W wyniku połączenia powyższych instytucji planowane jest utworzenie powiatowej jednostki organizacyjnej, działającej w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą: Powiatowe Centrum Kultury w Opolu Lubelskim.