Aktualności

Coroczne ćwiczenia kompanii gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej

pracownie056

W dniu 12 września 2019r w Opolu Lubelskim odbyły się coroczne ćwiczenia kompanii gaśniczej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim, w których udział wzięły udział drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu opolskiego. W  tym roku w ćwiczeniach wzięli również udział uczniowie klas mundurowych Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Opolu Lubelskim.

Ćwiczenia rozpoczęły się o godz. 9.00 alarmowaniem funkcjonariuszy KP PSP w Opolu Lubelskim oraz druhów Ochotniczych Straży Pożarnych wchodzących w skład Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Zbiórka zastępów straży połączona z częścią teoretyczną ćwiczeń odbyła się  na terenie jednostki PSP w Opolu Lubelskim.
Tegoroczne ćwiczenia miały bardzo szeroki zakres tematyczny, w związku z tym część praktyczna została podzielona na trzy etapy. Pierwszym z nich było przeprowadzenie akcji ewakuacyjnej z budynku objętego  pożarem i  udzielenie pierwszej pomocy poszkodowanym. Kolejny etap obejmował akcję ratowniczą w sytuacji wystąpienia wypadku drogowego o charakterze masowym. Uczniowie z klas mundurowych z LO w Opolu Lubelskim wystąpili w charakterze statystów. Strażacy pokazywali jak wyciągać rannych zablokowanych w pojeździe  oraz jak w przypadku zdarzeń o charakterze masowym pogrupować poszkodowanych tak, aby najbardziej potrzebujący otrzymali pomoc w pierwszej kolejności. Ostatni etap ćwiczeń polegał na sprawdzeniu sprawności przywracania gotowości bojowej samochodów strażackich w przypadku tankowania ze zbiorników wodnych przy użyciu pomp pływających.  
W tegorocznych ćwiczeniach wzięło udział łącznie 17 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu opolskiego.