Aktualności

Stypendia Starosty Opolskiego

img 1461

W dniu 1 października 2019 roku w Zespole Szkół w Poniatowej odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów Starosty Opolskiego dla uczniów szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.


Wręczenie Stypendiów odbyło się z udziałem Starosty Opolskiego Dariusza Piotrowskiego, Wojciecha Furtaka Członka Zarządu Powiatu, oraz Dyrektorów szkół i rodziców stypendystów. Uroczystość  rozpoczęła część artystyczna przygotowana przez młodzież ZS w Poniatowej. Następnie odbyło się uroczyste wręczenie stypendiów oraz listów gratulacyjnych dla rodziców, które poprowadziła Pani Agnieszka Dec- Naczelnik Wydziału Edukacji Zdrowia, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.
W roku szkolnym 2019/2020 stypendia otrzymywać będą uczniowie z następujących szkół:
- z Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim – 14 osób
- z Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Opolu Lubelskim- 43 osoby
- z Zespołu Szkół w Poniatowej – 47 osób
- z Zespołu Szkół w Chodlu – 2 osoby.  
     Wzorem laty ubiegłych stypendia przyznane zostały zgodnie z Regulaminem udzielania stypendiów. Do ich otrzymania uprawnieni są uczniowie, którzy uzyskali średnią ocen na koniec roku szkolnego co najmniej 4,75 i otrzymali co  najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania bądź też są laureatami konkursów i olimpiad przedmiotowych. Stypendium za wyniki sportowe może otrzymać uczeń który uzyskał średnią ocen co najmniej 4,00 i co najmniej dobrą ocenę z zachowania i zajął I, II i III miejsce w zawodach sportowych indywidualnych lub zespołowych na szczeblu co najmniej wojewódzkim. Stypendium otrzymuje również uczeń rozpoczynający naukę w naszej szkole na podstawie świadectwa ukończenia III klasy gimnazjum lub VIII klasy szkoły podstawowej. Wysokość stypendium uzależniona była od średniej ocen danego stypendysty i wynosiła od 100 do 140 zł miesięcznie.

Wszystkim tegorocznym stypendystom składamy najszczersze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów w nauce.