Aktualności

40 -lecie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach

img 1997„Czasu nie da się zatrzymać ale warto wracać do chwil…” – to motto umieszczone w tle sceny przyświecało uroczystym obchodom  40-lecia Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach.

Uroczystości Jubileuszowe połączone z obchodami Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej odbyły się w dniu 24 października 2019 r. w budynku SOSW w Karczmiskach.  
Dyrektor palcówki - Pan Wojciech Lipiński przywitał przybyłych gości: Przedstawicieli Kuratorium Oświaty z Lublina, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Władz Samorządowych, Dyrektorów Szkół  oraz Przedstawicieli Powiatu Opolskiego – Wicestarostę Opolskiego Pana Janusza Złotuchę, Członka Zarządu Powiatu Pana Michała Kramka oraz Naczelnika Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu Panią Agnieszkę Dec.  
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla wyróżnionych dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych z terenu Powiatu.
Wśród nagrodzonych znaleźli się:
1.Pani Tatiana Lasota – Rodzik  – Dyrektor Zespołu Szkół w Poniatowej,
2.Pani Anita Wrona – Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim,
3. Pani Małgorzata Woś – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim
4. Pan Wojciech Lipiński – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach
5. Pani Anna Barwińska –Wicedyrektor ds. dydaktycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach,
6. Pan Dariusz Koma- Wicedyrektor ds. opiekuńczo wychowawczych  Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach
7. Pani Elwira Dudek – Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Opolu Lubelskim,
8. Pani Bożena Kuzioła – Gazda – nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim,
9. Pan Marcin Jarski - nauczyciel Zespołu Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim,
10. Pani Małgorzata Fiuk – nauczyciel Zespołu Szkół w Poniatowej,
11. Pani Ewa Jędrych – nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach,
12. Pani Anna Jastrzębska - nauczyciel Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach,
13. Pan Robert Romanowski – nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego w Opolu Lubelskim
14. Joanna Garbacz - nauczyciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej.
Dzięki zaangażowaniu całej społeczności szkolnej wydarzenie miało charakter niezwykle uroczysty i radosny. Ogromnym zaangażowaniem wykazali się Pracownicy szkoły, Opiekunowie                          i nauczyciele, którzy  wraz z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka przygotowali program artystyczny. Zgromadzeni goście mogli podziwiać przestawienie teatralne przygotowane przez najmłodszych wychowanków, którym towarzyszyli wolontariusze – uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Karczmiskach. Następnie wystąpiła młodzież ze Szkoły Branżowej I Stopnia a na zakończenie zebrani goście mogli zapoznać się z historią szkoły przedstawioną na prezentacji multimedialnej.
Podczas uroczystości głos zabrali zgromadzeni Goście gratulując placówce  dotychczasowych osiągnięć, składając wyrazy uznania i życząc dalszych sukcesów.