Aktualności

Dzień patrona Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim

21 marca 2013 roku, pierwszego dnia wiosny, Zespół Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim uroczyście obchodził Dzień Patrona Szkoły. Został on zorganizowany w konwencji słynnych obiadów czwartkowych.
Z tej okazji wygłoszono referat, w którym zaprezentowano postać Księdza Stanisława Konarskiego, przybliżono jego dokonania, wkład w rozwój edukacji oraz wskazano na związek jego osoby z Zespołem Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim.
W uroczystości udział wzięli Pani Sekretarz Powiatu Opolskiego – Anna Nowaczek, Pani dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Stanisława Konarskiego – Anita Wrona, wicedyrektorzy, Grono Pedagogiczne oraz cała Społeczność Szkolna.
Podczas uroczystego spotkania wręczone zostały nagrody dla zwycięzców w konkursach: „Cukierniczy konkurs wielkanocny”, „Konkurs wiedzy o historii szkoły”, konkurs na najlepszą prezentację multimedialną zatytułowaną: „Współczesna historia szkoły” oraz konkurs fotograficzny: „Moja szkoła w obiektywie”.
W następnej kolejności, zebrani zaznajomieni zostali z ideą Obiadów Czwartkowych. Przedstawiono najznamienitszych uczestników tych spotkań, wśród których zaszczytne miejsce zajmował również Ksiądz Stanisław Konarski. W nawiązaniu do tradycji tych sławnych obiadów wszyscy uczestnicy zaproszeni zostali do wzięcia udziału w biesiadzie. Uczniowie klas gastronomicznych pod okiem nauczycieli przedmiotów zawodowych, przygotowali poczęstunek, wzorowany na menu słynnych obiadów. Serwowano delikatny barszczyk oraz kruche paszteciki, a ucztowanie zakończono, jak za czasów stanisławowskich,  delikatną przystawką z suszoną śliwką.

Galeria