Aktualności

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w Karczmiskach Pierwszych

OGŁOSZENIE Zarządu Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie sporządzenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Kolejowej w Karczmiskach.
Działając na podstawie art. 35 ust 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65), Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim ogłasza, że przeznaczono do sprzedaży prawo użytkowania wieczystego działki nr 2659/11 o pow. 691 m2 – nieruchomość gruntowa. Nieruchomość gruntowa utwardzona płytami betonowymi pełnymi o pow. 390 m2 o łącznej wartości rynkowej 25 415,00 PLN jest objęta księgą wieczystą nr KW LU1O/00058983/9 prowadzoną przez IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim. Nieruchomość jest określona w ewidencji gruntów dla obrębu 07 Karczmiska Pierwsze, gm. Karczmiska.

<<więcej>>