Aktualności
Dzisiaj jest 6 kwietnia 2020    |   
Dyżur Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów

Dyżur Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów

Informujemy, iż w ramach niekontrolowanego rozprzestrzeniania się koronawirusa biuro Powiatowego...

Komunikat

Komunikat

Kolejne kroki w walce z koronawirusem – w sklepie mniej osób, ograniczenia w...

 • Informacja Starosty Opolskiego

  Informacja Starosty Opolskiego

 • Dyżur Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów

  Dyżur Powiatowego Rzecznika Praw Konsumentów

 • Uwaga rolnicy z Powiatu Opolskiego

  Uwaga rolnicy z Powiatu Opolskiego

 • Nieodpłatna pomoc prawna - informacje

  Nieodpłatna pomoc prawna - informacje

 • Komunikat

  Komunikat

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Zmiana zasad obsługi interesantów w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim

aaalogoZ powodu ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz kierując się zaleceniami Premiera Rzeczypospolitej Polskiej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego, Starosta Opolski ustanawia, że od poniedziałku 16 marca 2020r. wszelkie wnioski podlegające załatwieniu w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim należy składać wyłącznie drogą pocztową, elektroniczną lub za pośrednictwem wystawionego pojemnika. Jednocześnie zwraca się do mieszkańców z prośbą, aby w tym czasie ograniczyli wizyty w Starostwie Powiatowymi i podległych mu jednostkach do niezbędnego minimum. Przedsięwzięte środki ostrożności zostają wprowadzone w trosce o zdrowie zarówno mieszkańców powiatu opolskiego, jak i pracowników urzędu.

•    WNIOSKI
▶ Wnioski należy wrzucać do oznaczonego pojemnika w zamkniętych kopertach opisanych nazwą wydziału oraz opatrzonych numerem telefonu celem sprawnej komunikacji z wnioskodawcą. Pojemnik będzie umieszczony przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Lubelskiej 4. W uzasadnionych lub szczególnych przypadkach dokumenty zostaną przyjęte przez Punkt Obsługi Interesanta.

•    WZORY PISM, OBSŁUGA ZDALNA, ODPOWIEDZI
▶ Wnioski i dokumenty do pobrania znajdują się na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w zakładce Karty opisu usług. Wypełnione dokumenty można także wysłać pocztą.
▶ Wszelkich informacji czy pomocy w uzupełnieniu dokumentów urzędnicy będą udzielać wyłącznie telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Wykaz wszystkich telefonów jest dostępny na stronie internetowej http://www.opole.lublin.pl. Te najważniejsze zostały wyszczególnione poniżej.
▶ O decyzji interesanci będą informowani telefonicznie, a jej przekazanie nastąpi za pośrednictwem operatora pocztowego, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków.
▶ Wszelkie opłaty związane z załatwianymi sprawami należy realizować przelewami bankowymi lub pocztowymi.

•    WYDZIAŁ KOMUNIKACJI
▶ W wydziale nie będzie obsługi bezpośredniej interesantów. Druki i pojemnik do pozostawienia wniosków znajdować się będzie przy wejściu do budynku Starostwa Powiatowego przy ul. Lubelskiej 4. Pracownicy wydziału poinformują telefonicznie o załatwieniu sprawy, a dokumenty wyślą pocztą.
▶ Złożenie wniosku, wraz z załącznikami, w sprawie rejestracji pojazdu (także czasowa), jego wyrejestrowania, zgłoszenia sprzedaży pojazdu, czasowego wycofania auta z ruchu, wprowadzenia zmian do dowodu rejestracyjnego oraz wydania wtórnika takiego dokumentu, a także o wydanie prawa jazdy i w zakresie transportu drogowego jest możliwe również drogą pocztową.
▶ Do czasu obowiązywania zmian zasad obsługi interesantów Starosta Opolski nie będzie naliczał kar osobom, które nie dopełnią obowiązku zarejestrowania pojazdu w ciągu 30 dni albo obowiązku zawiadomienia urzędu                o sprzedaży lub zakupie pojazdu. Na ulgę mogą liczyć tylko interesanci, którym 30-dniowy termin na załatwienie tych formalności upłynął nie wcześniej niż 13 marca br.

Komunikat jest ważny do odwołania. O wszelkich kolejnych zmianach związanych z obsługą interesantów Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim będzie informowało na bieżąco.

WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH TELEFONÓW:

•    Sekretariat
(81) 827-22-60,fax (81) 827-22-36

•    Sekretarz
(081) 827-61-21
•    Skarbnik
(081) 827-22-85

•    Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
(081) 827-61-11 Naczelnik
(081) 827-22-13,  (081) 827-61-10 Rejestracja pojazdów
(081) 827-61-12 Prawa jazdy
(081) 827-61-23 FAX

•    Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
(081) 827-61-13 Naczelnik
(081) 827-61-20,  (081) 827-61-19

•    Wydział Inwestycji i Gospodarki Mieniem
(081) 827-61-22

•    Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
(081) 827-21-28 Naczelnik
(081) 827-61-06 m. Poniatowa
(081) 827-61-15 g. Chodel, g. Wilków
(081) 827-61-16 m i g Józefów nad Wisłą
(081) 827-61-17 Karczmiska, Łaziska, m i g Opole Lubelskie
(081) 827-61-29 Skarb Państwa
(081) 458-10-29, (081) 458-10-34 Mapy
(081) 827-61-14, (081) 827-61-26, (081) 827-27-38 Powiatowy Ośrodek Dok. Geodezyjnej i Kartograficznej

•    Wydział Finansowy
(081) 827-61-08, (081)827-61-07, (081) 827-61-30

•    Wydział Organizacyjny
(081) 827-61-25
(081) 827-61-02 Biuro Rady
(081) 458-10-31 Punkt Obsługi Interesanta

•    Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu
(081) 827-28-42, (081) 827-61-04

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
(081) 827-61-24  

Zarządzenie Starosty Opolskiego z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie wprowadzenia ograniczeń w wykonywaniu zadań przez Starostwo Powiatowe.

 

Starosta Opolski

Dariusz Piotrowski

kor2

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk