Aktualności

Powiatowy Dzień Strażaka

16 maja strażacy z terenu powiatu opolskiego, zarówno zawodowi, jak i pełniący służbę w Ochotniczej Straży Pożarnej, uczestniczyli w powiatowych obchodach Dnia Strażaka. Uroczystości związane z przypadającym w maju Dniem św. Floriana – patrona strażaków – odbyły się na placu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Opolu Lubelskim.

 

Rozpoczęta o godz. 1300 zbiórka do apelu zgromadziła funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej i strażaków-ochotników reprezentujących jednostki włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Funkcję gospodarzy obchodów pełnili Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży, a jednocześnie Starosta Opolski, Zenon Rodzik oraz Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Marek Gogół. Wśród uczestników uroczystości znaleźli się przedstawiciele samorządów gminnych, samorządu powiatowego, a także innych instytucji współpracujących z państwową i ochotniczą strażą pożarną – na strażackie święto przybyli m.in. Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Gustaw Włodarczyk, Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Lucjan Orgasiński, Komendant Powiatowy Policji mł. insp. Ryszard Szklarz oraz Dyrektor Zakładu Karnego płk Zbigniew Drożyński.
Złożenie meldunku o gotowości strażaków do apelu, podniesienie flagi państwowej i odsłuchanie polskiego hymnu zainaugurowały uroczystości, w trakcie których nie zabrakło słów uznania dla niełatwej strażackiej służby. Zgromadzeni goście przekazywali funkcjonariuszom i druhom OSP gratulacje, wyrażali podziękowania za kolejny rok ich wytężonej pracy oraz składali najlepsze życzenia.
Ceremonia była ponadto okazją do wręczenia zasłużonym strażakom awansów na wyższe stopnie służbowe lub medali. Stopień ogniomistrza otrzymał Wojciech Dobrowolski, na starszego sekcyjnego awansowali Stanisław Kamela, Marcin Bielecki, Krzysztof Strawa i Mariusz Strawa, zaś do grona starszych strażaków wstąpił Robert Długosz. Nadane przez Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Medale Za Zasługi Dla Pożarnictwa otrzymało jedenastu członków braci strażackiej wyróżniających się w działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Złotym Medalem uhonorowani zostali Piotr Lejwoda, Grzegorz Pietras, Artur Skrzypek i Tomasz Smagieł, srebrną odznakę przyznano Pawłowi Ozga, Wojciechowi Pętek i Mirosławowi Siedliskiemu, natomiast brązowe odznaczenia trafiły do Wojciecha Basiakowskiego, Wojciecha Dobrowolskiego, Andrzeja Olendra i Sławomira Ostracha.
Przyłączając sie do padających w trakcie uroczystości słów, życzymy wszystkim strażakom samych zakończonych powodzeniem akcji oraz wiele satysfakcji z wypełnianych obowiązków.

Elżbieta Lejwoda

GALERIA ZDJĘĆ