Aktualności

Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opole Lubelskie

20200922bPrzy Szkole Podstawowej w Niezdowie doszło dzisiaj do symbolicznego przecięcia wstęgi z okazji zakończenia przebudowy wszystkich dziesięciu odcinków dróg w Gminie Opole Lubelskie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

   W uroczystości udział wzięli: Starosta Opolski Dariusz Piotrowski, Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis, Wiceminister Finansów Piotr Patkowski, Poseł na Sejm RP Przemysław Czarnek, Senator RP Stanisław Gogacz oraz liczni goście.
"Skala inwestycji drogowych w gminie Opole Lubelskie jest faktycznie imponująca. Cieszę się, że bardzo dobra współpraca z Burmistrzem Sławomirem Plisem pomaga realizować zadania ułatwiające codzienne życie mieszkańcom gminy i powiatu. Tym bardziej, że w dniu dzisiejszym jesteśmy przy drodze łączącej dwie gminy powiatu opolskiego, Opole Lubelskie i Łaziska. Pragnę też podziękować posłowi Czarnkowi i ministrowi Patkowskiego za wspieranie naszych starań w pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych" - mówił Starosta Dariusz Piotrowski.
   „W ciągu niespełna dwóch lat, dzięki wsparciu z Funduszu Dróg Samorządowych, mogliśmy przeprowadzić inwestycje w infrastrukturę drogową w całej gminie na niespotykaną dotąd skalę. Łącznie z drogami powiatowymi wykonanych zostało ok. 50 km dróg. Bez dobrej współpracy ze Starostą Opolskim takie efekty działań byłby niemożliwe” mówi Sławomir Plis, Burmistrz Opola Lubelskiego.
   Dzięki dofinansowaniu jakie Gmina Opole Lubelskie pozyskała w ubiegłym roku z Funduszu Dróg Samorządowych, wyremontowanych zostało 10 odcinków dróg o łącznej długości 11,5 km. Koszty remontów wyniosły blisko 11 mln zł, z czego wartość dofinansowania z FDS to 7 468 271,00 zł. Wszystkie remonty zostały zakończone zgodnie z przewidzianym harmonogramem prac.