Aktualności

Droga Chruślina – Zadole będzie przebudowana

dsc 1373W siedzibie Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim Starosta Opolski Dariusz Piotrowski podpisał umowę z wykonawcą na remont dróg powiatowych w gminie Józefów nad Wisłą. Tym razem będzie to projekt inwestycyjny pod nazwą „Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2636L Wrzelowiec -Chruślina - Idalin dł. 3,260 km i 2637L Józefów n. Wisłą - Chruślina - Wierzbica dl. 3,323 km”.

„Konsekwentnie realizujemy plan przebudowy przynajmniej 100 kilometrów dróg powiatowych do 2023 roku. Obecnie już 55 kilometrów odcinków dróg zostało wyremontowanych bądź jest w trakcie przebudowy” podkreśla Starosta Opolski Dariusz Piotrowski.
„Jest to ważna inwestycja drogowa w powiecie opolskim. To, że ma miejsce w gminie Józefów nad Wisłą tym bardziej mnie raduje jako reprezentanta mieszkańców tej gminy w Zarządzie i Radzie Powiatu” mówi Członek Zarządu Powiatu Tomasz Kapica.
„Remont tej drogi, która została podniszczona podczas tegorocznej nawałnicy po prostu należał się mieszkańcom. Cieszy mnie fakt, że mogłem dołożyć małą cegiełkę w budowę nowej nawierzchni” dodaje radny Paweł Grabek.
„Kieruję słowa uznania dla naszych władz za remont tej drogi. Ułatwi to codzienne życie mieszkańcom naszych terenów” mówi radny Adam Adamczyk.
„Wielkie podziękowania w imieniu mieszkańców Chruśliny składam Staroście Dariuszowi Piotrowskiemu i Marszałkowi Jarosławowi Stawiarskiemu. Bez ich wsparcia remontu tej drogi by nie było. Trzeba ich także docenić, że osobiście pofatygowali się obejrzeć skutki urwania chmury w naszej wsi” dodaje sołtys Irena Kręcisz.
Przebudowane zostaną 2 odcinki dróg o łącznej długości ponad 6,5 kilometra. Szczególnie cieszy fakt przebudowy drogi w Chruślinie, która została poważnie zniszczona podczas czerwcowej nawałnicy. Wartość inwestycji to blisko 3,4 miliona złotych, z czego 60% to dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostałe środki pochodzą z budżetów Powiatu Opolskiego oraz Gminy Józefów nad Wisłą. Planowane zakończenie inwestycji to lipiec 2021 roku.
W spotkaniu oprócz starosty opolskiego uczestniczyli również Członek Zarządu Powiatu Tomasz Kapica, Radny Powiatowy Paweł Grabek, Radny Gminy Opole Lubelskie oraz Sołtys Zadola Adam Adamczyk, Sołtys Chruśliny Irena Kręcisz oraz pracownicy Wydziału Inwestycji i Gospodarki Mieniem i przedstawiciele wykonawcy.