Aktualności

Praktyki zawodowe uczniów Zespołu Szkół w Poniatowej W Czechach

zoo1Uczniowie Technikum im. E. Kwiatkowskiego w Poniatowej zakończyli praktyki zawodowe w Czechach, gdzie przebywali od 29.08 do 25.09.2021 w ramach projektu „Europejskie praktyki zawodowe kluczem do rynku pracy”. Program ten jest realizowany w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz kadry kształcenia zawodowego” w pełni finansowany ze środków PO WER na zasadach programu Erasmus+ sektor Kształcenie i Szkolenia Zawodowe.

W Ostrawie 20 uczniów miało szanse podnosić swoje kompetencje zawodowe, doskonalili umiejętności językowe, społeczne i interpersonalne a także rozwijali wrażliwość kulturową realizując program praktyk i uczestnicząc w programie kulturowym.
Uczniowie kształcący się na kierunku technik informatyk, odbywali praktyki w firmie CS Tramit s.r.o., natomiast technicy mechanicy w JT Kovo CZ s.r.o. oraz Olmex-Kal s.r.o. Nabyte doświadczenie z pewnością będzie przydatne na dalszych etapach kształcenia, a także w przyszłym życiu zawodowym. Odbyty staż został udokumentowany m.in. certyfikatami w j. polskim oraz j. angielskim, dokumentami Europass Mobiliność, Kartami Oceny Efektów Kształcenia nabytych podczas kształcenia.
Wyjazd poprzedzony był zajęciami przygotowawczymi, z czego największe emocje budziły lekcje języka czeskiego oraz przygotowanie kulturowe prowadzone przez mieszkającego wiele lat w Czechach ks. Gustawa Sikorę. Ksiądz udzielił uczniom również wielu praktycznych rad, z których wkrótce mieli szansę skorzystać.
Uczniowie korzystali również z programu kulturowego. W Ostrawie zwiedzali Stare Miasto, wieżę widokową w Dolní Vítkovice, ogród botaniczny oraz ZOO, nieczynną już kopalnię Michał (Důl Michal) obecnie Muzeum Górnictwa. Byli na wycieczce na hałdzie kopalnianej Ema, której wnętrze nadal płonie i osiąga temperaturę ok. 1500°C. Spacerowali nad rzeką Ostrawicą, wzięli również udział w koncercie zorganizowanym z okazji 100-lecia klubu piłkarskiego FC Banik Ostrawa, na którym spotkali się z czeskim ministrem kultury panem Lubomírem Zaorálekiem. Niezwykle miłym uwieńczeniem spotkania było zamieszczenie przez pana Ministra wspólnego zdjęcie ze spotkania z naszymi uczniami i opiekunami na jego oficjalnym koncie w  mediach społecznościowych.  Oprócz Ostrawy, uczniowie mieli również szansę zwiedzić Brno oraz Pragę. Oprócz najbardziej znanych zabytków tych miast, odwiedzili również Centrum Nauki VIDA! (Brno) oraz Muzeum Iluzji (Praga).
Z pewnością pobyt w Czechach był niesamowitą przygodą i doświadczeniem, jedną z pierwszych lekcji samodzielności, ale również, jak mówi tytuł projektu - kluczem do rynku pracy.

Tatiana Lasota-Rodzik
Dyrektor ZS w Poniatowej