Aktualności
Dzisiaj jest 21 stycznia 2022    |   
 • Informacja do zamieszczenia na stronach internetowych ws. projektu Radykalne uproszczenia dla rolników

  Informacja do zamieszczenia na stronach...

 • Ostrzeżenie meteorologiczne

  Ostrzeżenie meteorologiczne

 • Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie zapobiegania wściekliźnie na terenie powiatu opolskiego, puławskiego, ryckiego, łukowskiego

  Rozporządzenie Wojewody Lubelskiego z dnia 12...

 • Komunikat

  Komunikat

 • Spotkanie Noworoczne Bibliotekarzy Powiatu Opolskiego i podsumowanie IV Powiatowego Konkursu Poetyckiego z cyklu z poezja w Bibliotece ” Opolskie wierszowanie”

  Spotkanie Noworoczne Bibliotekarzy Powiatu...

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Budżet Powiatu Opolskiego na rok 2022

W dniu 21 grudnia 2021 r. Rada Powiatu w Opolu Lubelskim przyjęła zaproponowany przez Zarząd budżet powiatu opolskiego na 2022 r. W 2022 r. zaplanowane zostały dochody w kwocie 77.502.484 zł oraz wydatki w kwocie 97.279.438 zł.

Budżet powiatu opolskiego na 2022 r. zakłada konsekwentną realizację ambitnych planów inwestycyjnych. Jest to kolejny już budżet proinwestycyjny. Planowana jest realizacja zadań inwestycyjnych na kwotę 42.315.759 zł, z czego z budżetu powiatu na inwestycje przeznaczona zostanie kwota 8.440.510 zł.

W 2022 r. zmodernizowanych zostanie kolejnych 59,9 km dróg, co będzie oznaczało, że w ciągu obecnej kadencji wyremontowanych zostanie przynajmniej 110,8 km dróg powiatowych. Priorytetem dla Zarządu Powiatu były inwestycje, na które powiat ma zapewnione źródła finansowania, tj. rozpoczęte zadania drogowe, jak również zadania inwestycyjne, na które zostały złożone wnioski do Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Polskiego Ładu – Funduszu Inwestycji Strategicznych.

 Zaplanowane w budżecie Powiatu Opolskiego w 2022 r. inwestycje przedstawiają się następująco:

           1.  W zakresie budowy i przebudowy dróg zrealizowane zostaną następujące zadania:

 • Z Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych powiat opolski otrzymał ponad 15 mln. złotych. Środki te przeznaczone zostaną na przebudowę dróg powiatowych o łącznej długości 16,9 km:
  -     Przebudowa drogi Poniatowa – Chodel wraz ze ścieżką rowerową – 7,4 km.
  -     Przebudowa drogi Ruda Maciejowska – Lipiny – Adelina – Trzciniec – 2,9 km.
  -     Przebudowa drogi Emilcin – Ruda Maciejowska – Dębiny - Plizin – 5,4 km.
  -     Przebudowa drogi Braciejowice – Kolonia Koło – 1,2 km.
 • Z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – złożone zostały wnioski na realizację zadań w zakresie modernizacji dróg powiatowych. Kwota inwestycji planowanych do realizacji przez powiat opolski w 2022 roku w ramach funduszu to 16,6 mln. złotych, z czego dofinansowanie stanowi kwotę 9,9 mln. złotych, w tym:
  Kontynuowana będzie modernizacja dróg powiatowych rozpoczęta w roku ubiegłym, tj:
  -     Przebudowa drogi powiatowej: Zaborze – Słotwiny – Niezabitów.
  -     Przebudowa dróg powiatowych: ul. Podzamcze, ul. Parkowa oraz Al. 600-leciaw Opolu Lubelskim.
  oraz planowana jest modernizacja kolejnych 14,6 km dróg powiatowych:
  -     Przebudowa drogi Głusko – Wolica – Kowala – 3,2 km.
  -     Przebudowa drogi Braciejowice – Głodno – Janiszów – 3,2 km.
  -     Przebudowa drogi Niesiołowice – Nietrzeba – 3,9 km.
  -     Przebudowa drogi Józefów nad Wisłą – Spławy – Chruślina – 4,3 km.

  2.  W zakresie robót brukarskich – przebudowa chodników przy drogach powiatowych:
  -        Przebudowa chodnika w miejscowości Szczekarków.
  -        Przebudowa chodnika w miejscowości Niedźwiada.

      3.  W zakresie służby zdrowia zrealizowane zostaną następujące zadania:

 • Z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych powiat opolski pozyskał 10,2 mln. złotych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:
  -     Utworzenie wojewódzkiego centrum opieki nad osobami starszymi poprzez rozbudowę Zakładu Opiekuńczo - Leczniczego w Opolu Lubelskim.
  -     Doposażenie Powiatowego Centrum Zdrowia w Opolu Lubelskim w sprzęt medyczny.

 

ktd

fb

logo fundusz drog samorzadowych

fil

tablica fundusz orlik 80x120

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

kor2

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk