Aktualności

POWIŚLOKI ze wsparciem Starosty Opolskiego

20220324 092000W dniu 24 marca 2022 roku w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim odbyło się uroczyste podpisanie Porozumienia na mocy, którego Dziecięcy Zespół Tańca Ludowego ,,Powiśloki” otrzymał finansowe wsparcie przedsięwzięć kulturalnych planowanych z okazji 40-lecia powstania zespołu.

Powiat Opolski przeznaczył środki finansowe w wysokości 9 737,00 zł na realizację zadań związanych z organizacją koncertu jubileuszowego z okazji 40-lecia powstania DZTL „Powiśloki”.
W ramach przyznanego wsparcia zostanie uzupełniona garderoba i wyposażenie zespołu. Zakupione zostaną profesjonalne buty do tańca oraz tablica ekspozycyjna służąca promocji i przybliżaniu historii zespołu.
     Zespół w swojej działalności podtrzymuje i upowszechnia tradycję narodową poprzez kultywowanie i prezentowanie tańców ludowych,  a tym samym przyczynia się do promowanie całego naszego regionu na arenie nie tylko lokalnej, ale i międzynarodowej. Przyznana pomoc umożliwi organizację koncertu jubileuszowego z okazji 40-lecia powstania DZTL „Powiśloki” oraz  wzbogaci zasoby materialne zespołu.
 W spotkaniu wzięli udział Dariusz Piotrowski -Starosta Opolski, Michał Kramek- Członek Zarządu Powiatu, Ewa Szmit-Pastwa- z-ca Naczelnika Wydziału EZKS, Tomasz Furdal- Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Opolu Lubelskim, Patryk Węcławski- Prezes UKS Dubler, Renata Majkowska-Wojdyła- opiekun zespołu oraz tancerze DZTL „Powiśloki.  Przybyłe na spotkanie dzieci otrzymały z rąk Starosty Opolskiego symboliczne upominki.

20220324 093111

20220324 093031

20220324 092516

20220324 092508