Aktualności
Dzisiaj jest 6 października 2022    |   
Powiatowy konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży organizowany w ramach Programu „ Patriotyzm Jutra” Edycja 2022

Powiatowy konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży organizowany w ramach Programu „ Patriotyzm Jutra” Edycja 2022

„ Ocalić od zapomnienia – miejsca pamięci narodowej opolskiego powiśla” -...

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Seniorów w Opolu Lubelskim

Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Seniorów w Opolu Lubelskim

Zarząd Powiatu w Opolu Lubelskim w dniu 16 września 2022 roku podjął uchwałę w sprawie...

 • Powiatowy konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży organizowany w ramach Programu „ Patriotyzm Jutra” Edycja 2022

  Powiatowy konkurs wiedzy dla dzieci i młodzieży...

 • Komunikat

  Komunikat

 • Informacja

  Informacja

 • Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Rady Seniorów w Opolu Lubelskim

  Zaproszenie do zgłaszania kandydatów na...

 • Komunikat

  Komunikat

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Przebudowa dróg powiatowych na terenie Powiatu Opolskiego

TABLICA

Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie przebudowy ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2630L na odcinku od km 1+200 do km 2+600 i od km 3+200 do km 9+249,  o łącznej dł. 7,449 km, nr 2629L od km 5+082 do km 8+041, dł. 2,959 km oraz nr 2620L na odcinku od km 0+000 do km 5+428, dł. 5,428 km. Przebudowa dróg polegała będzie  przede wszystkim na wykonaniu miejscowego frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu  lokalnych poszerzeń jezdni w celu dostosowania dróg do normatywnej szerokości, wykonaniu podbudowy  z mieszanki MCE oraz ułożeniu nowej nawierzchni składającej się z warstwy wiążąco – wyrównawczej grubości 4 cm oraz ścieralnej grubości 4 cm. Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania to nowa nawierzchnia bitumiczna szer. 5,50 m dla wszystkich dróg. Zostaną  również wykonane pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75m. Dodatkowo w ciągu wszystkich  dróg powiatowych planowane jest przebudowanie istniejących  zatok autobusowych wraz z budową peronów przystankowych. W przypadku drogi nr 2630L powstanie również odcinek ścieżki rowerowej. Odwodnienie dróg pozostaje bez zmian jako powierzchniowe.
Szczegółowy zbiorczy zakres robót będzie obejmował:
• roboty przygotowawcze
• wykonanie lokalnego frezowania istniejących warstw bitumicznych
• regulacja wysokościowa istniejących zjazdów
• wykonanie lokalnych wykopów pod poszerzenia jezdni
• wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE
• ułożenie warstwy wiążąco-wyrównawczej
• skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową
• ułożenie warstwy ścieralnej
• budowa ścieżki rowerowej o nawierzchni bitumicznej
• oczyszczenie przepustów rurowych
• oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp
• przebudowa zatok autobusowych z budową peronów przystankowych
• humusowanie z obsianiem traw
• wykonanie poboczy w kruszywa stabilizowanego mechanicznie
• montaż bariery stalowej
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla dróg
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Koszt  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniesie 15 758 397,62 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 14 970 477,73 zł.
Wkład własny beneficjenta 787 919,89 zł
Inwestycja została rozpoczęta w maju 2022 roku

Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2637L Józefów nad Wisłą - Chruślina - Wierzbica dł. 4,3 km oraz 2635L Niesiołowice - Nietrzeba, dł. 3,920 km

20220527droga

Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie przebudowy ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2637L na odcinku od km 5+271 do km 9+571, dł. 4,300 km oraz nr 2635L na odcinku od km 2+645 do km 6+565, dł. 3,920 km o łącznej długości 8,220 km. Przebudowa dróg polegała będzie  przede wszystkim na wykonaniu miejscowego frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu  lokalnych poszerzeń jezdni w celu dostosowania dróg do normatywnej szerokości, wykonaniu podbudowy zasadniczej  z mieszanki MCE oraz ułożeniu nowej nawierzchni składającej się z warstwy wiążąco – wyrównawczej grubości 6 cm oraz ścieralnej grubości 4 cm. Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania to nowa nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0 m dla drogi 2637L oraz nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,50 m dla drogi 2635L. Zostaną  również wykonane pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75m przy drodze 2635L  i o szer.  1,00 m przy drodze 2637L. Dodatkowo w ciągu drogi powiatowej 2637L planowane jest przebudowanie istniejących  zatok autobusowych wraz z budową peronów przystankowych. Odwodnienie dróg pozostaje bez zmian jako powierzchniowe.
Szczegółowy zbiorczy zakres robót będzie obejmował:
• roboty przygotowawcze
• wykonanie lokalnego frezowania istniejących warstw bitumicznych
• regulacja wysokościowa istniejących zjazdów
• wykonanie wykopów pod poszerzenia jezdni
• wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE
•ułożenie warstwy wiążąco-wyrównawczej
• skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową
• ułożenie warstwy ścieralnej
• oczyszczenie przepustów rurowych
• oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp
• przebudowa zatok autobusowych z budową peronów przystankowych
• humusowanie z obsianiem traw
• wykonanie poboczy w kruszywa stabilizowanego mechanicznie
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla dróg
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Koszt kwalifikowalny  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniesie 8 756 936,16 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego 4 073 561,36 zł.
Wkład własny beneficjenta 4 683 374,80 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze  strony Gminy Józefów nad Wisłą 2 351 674,00 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w maju 2022 roku.

Optymalizacja usług medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z o. o. w lokalizacji Poniatowa oraz Opole Lubelskie

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 13 Infrastruktura społeczna, Działanie: 13.01 Infrastruktura ochrony zdrowia RPO WL.

Okres realizacji projektu: od 01.12.2018 r. do 31.12.2022 r.

Celem projektu jest: dostosowanie świadczonych usług do zmian demograficznych oraz poprawa ich dostępności, ze szczególnym uwzględnieniem dostępu dla osób niepełnosprawnych, osób starszych oraz przewlekle chorych.

Realizacja projektu znacznie podniesie jakość wykonywanych usług medycznych, jakość wykonywanych badań, skróci czas oczekiwania pacjentów na specjalistyczną diagnostykę, usprawni procesy organizacyjne, poprawi warunki diagnozowania
i leczenia oraz bezpośrednio stworzy lepsze warunki hospitalizacji pacjentów oraz pracy personelu.

Wartość realizowanego projektu to : 9 829 965,60 PLN

w tym wkład Funduszy Europejskich wynosi : 4 499 903,79 PLN

Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych: 3 000 000,00 PLN

w tym:

- zakup sprzętu medycznego: 997 334,90 PLN

- prace remontowo – modernizacyjne: 2 002 665,10 PLN

Gra - wersja offline

fotoLink do gry

Opis gry

Gra o Niepodległość" pierwsza edukacyjna gra wideo o Ojcach niepodległości, która w niecodzienny sposób ukaże polską drogę do Niepodległości. Mamy rok 2296 – pamięć historyczna o Polsce i innych krajach została prawie całkowicie unicestwiona przez sztuczną inteligencję sterującą całym światem. Nasz główny bohater znajduje się w opuszczonym muzeum, w którym odkrywa zakurzone, prastare, cyfrowe dyski pamięci o Józefie Piłsudskim, Romanie Dmowskim, Ignacym Janie Paderewskim, Wincentym Witosie ,Wojciechu Korfantym i Ignacym Daszyńskim. Czy uda mu się rozwiązać wszystkie zagadki i przywrócić na nowo pamięć o swojej ojczyźnie? Ojców niepodległości dzieliło wiele, ale łączyło umiłowanie Ojczyzny. Polacy szli różnymi drogami. Na ten zbiorowy wysiłek pokoleń składają się zarówno ofiarne zmagania tych, którzy walczyli o wolność Ojczyzny z orężem w ręku, jak i tych, którzy nie szczędzili sił, by ocalić ideę niepodległości w polskich umysłach i sercach. Czcimy dziś bohaterów wojen obronnych i powstań, zbrojnej niepodległościowej konspiracji, walk o ukształtowanie granic odrodzonej Rzeczypospolitej, ale także kustoszy niezależnej, dumnej polskości, twórców kultury, naukowców, nauczycieli, inżynierów, przedsiębiorców, duchownych, działaczy społecznych, którzy poświęcili się pracy organicznej dla umocnienia podstaw narodowego bytu. Zapraszamy już niebawem do gry. Organizowanej przez Stowarzyszenie Niezłomna Polska Dobre Słowo w koprodukcji z Enter The Puppets. Dofinansowanie z środków Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie.

 

TWÓRCY:

Produkcja: Stowarzyszenie Niezłomna Polska "Dobre-Słowo" i Enter The Puppets

Scenariusz, reżyseria oraz projekt gry: Daniel Skrzypczak, Przemysław Żmiejko, Filip Sternal
Grafika i animacje: Przemysław Żmiejko, Adrian Bogusz
Muzyka: Filip Sternal 
Lektor oraz autor tekstów o Ojcach Niepodległości: Leszek Zduń 


MINIMALNE WYMAGANIA SYSTEMOWE:

System operacyjny: Windows 8 lub nowszy
Procesor: Dwurdzeniowy Intel Core i5
Pamięć RAM: 8GB DDR3
Karta graficzna: Intel HD Graphics 6000
Pamięć: 400MB wolnego miejsca na dysku

 

W celu ułatwienia procesu instalacji, wystarczy jedynie wypakować pobrany plik, w dowolne miejsce na dysku. Do wypakowania pliku zalecamy stosowanie programów archiwizujących takich jak WinRAR, WinZIP, 7-ZIP. Można również użyć narzędzia wbudowanego w system Windows (8 lub nowszy). Po wypakowaniu, grę należy uruchomić klikając dwukrotnie na ikonę GAME.exe.

Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2651L na odcinku od km 0+016 do km 0+800, dł. 0,784 km, nr 2654L na odcinku od km 0+006 do km 0+616, dł. 0,610 km oraz nr 2656L na odcinku od km 0+019 do km 1+469, dł. 1,450 km o łącznej długości 2,844 km

TABLICA Opole Lub

 

Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie przebudowy ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2651L na odcinku od km 0+016 do km 0+800, dł. 0,784 km, nr 2654L na odcinku od km 0+006 do km 0+616, dł. 0,610 km oraz nr 2656L na odcinku od km 0+019 do km 1+469, dł. 1,450 km o łącznej długości 2,844 km. Przebudowa dróg polegała będzie  przede wszystkim na wykonaniu miejscowego frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu  lokalnych poszerzeń jezdni w celu dostosowania dróg do normatywnej szerokości, wyrównaniu w określonych miejscach podbudowy  jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowej nawierzchni składającej się z warstwy wiążąco – wyrównawczej grubości 6 cm oraz ścieralnej grubości 4 cm. Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania to nowa nawierzchnia bitumiczna szer. 7,0 m dla drogi 2651L oraz nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 6,00 m dla dróg 2654L i 2656L. Zostaną  również wykonane pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie oraz gruntowe o szerokości 1,50 m. Dodatkowo planowane jest przebudowanie istniejących  chodników i zjazdów w zakresie nowych krawężników, obrzeży oraz nawierzchni jak również przełożenie istniejących w celu dostosowania do wysokości krawędzi jezdni . Zostaną także udrożnione przepusty pod drogą. Odwodnienie dróg pozostaje bez zmian jako powierzchniowe , w ramach którego dla drogi 2651L będzie rozbudowana kanalizacja deszczowa. Przy drogach  zostaną także lokalnie wykonane trawniki oraz zostanie zrealizowane oznakowanie poziome i pionowe wraz z montażem urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Szczegółowy zakres robót będzie obejmował:
• roboty przygotowawcze
• wykonanie lokalnego frezowania istniejących warstw bitumicznych
• rozebranie krawężników, obrzeży, zjazdów i chodników
• ułożenie chodników i zjazdów w technologii kostki brukowej
• przełożenie istniejących zjazdów i chodników w celu dostosowania do wysokości krawędzi jezdni
• wykonanie lokalnych poszerzeń jezdni
• lokalne wyrównanie podbudowy betonem asfaltowym
• ułożenie warstwy wiążąco-wyrównawczej
• skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową
• ułożenie warstwy ścieralnej
• oczyszczenie przepustów rurowych
• wykonanie kanału z rur PE pod koroną drogi
• montaż studzienek ściekowych ulicznych
• wykonanie trawników
• wykonanie poboczy gruntowych
• wykonanie poboczy w kruszywa stabilizowanego mechanicznie
• montaż bariery chodnikowej
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla dróg
• regulację pionową istniejących studzienek telefonicznych oraz kratek ściekowych
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Koszt kwalifikowalny  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniesie 2 706 881,21 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 1 624 128,00 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w listopadzie 2021 roku

ktd

fb

ogp

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk