Aktualności

Ćwiczenia zgrywające służb powiatowych

foto4 czerwca br na obiekcie Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Opolu Lubelskim zostały przeprowadzone ćwiczenia zgrywające służb ratowniczych szczebla powiatowego.
   Podczas ćwiczeń, które rozpoczęły się sygnałem alarmowym dla pracowników mleczarni i osób przebywających w jej bliskości oraz mieszkańców Opola Lubelskiego symulowany był wyciek amoniaku z pękniętego zaworu. W maszynowni pozostała jedna ranna osoba, którą należało zaopatrzyć medycznie. Poszczególne służby kolejno wkraczały do akcji i wykonywały swoje zadania.
   W pierwszej kolejności został odcięty prąd na terenie zakładu a następnie zostały wezwane dodatkowe jednostki OSP, które miały za zadanie czuwać nad zaopatrzeniem
w wodę. Przed wejściem w sferę toksyczną strażacy ustawili zabezpieczające kurtyny wodne. Policja przeprowadziła ewakuację pobliskiego przedszkola i zamknęła ruch na przyległych ulicach. Ranny pracownik został ewakuowany przez straż i przekazany załodze pogotowia ratunkowego. Ponieważ w trakcie akcji okazało się, że w pomieszczeniach znajduje się niebezpieczny ładunek wybuchowy do akcji zostaje włączona Sekcja Antyterrorystyczna Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie, która sprawnie podejmuje ładunek i neutralizuje go. Po oczyszczeniu całego terenu z niebezpiecznych środków i przedmiotów nastąpiły czynności kontrolne Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, Pogotowia Energetycznego, Gazowego oraz lekarza weterynarii. Końcowym etapem ćwiczeń było podsumowanie całej akcji przez wszystkich biorących w niej udział, dzielenie się spostrzeżeniami, wnioskami i uwagami.
   Ten rodzaj ćwiczeń jest konieczny, mimo, że stwarza pewne niedogodności dla pracowników zakładu i użytkowników dróg. W razie rzeczywistego zagrożenia łatwiej jest spiąć wszystkie elementy i zarządzać specjalistycznymi ekipami.

fotofotofoto

fotofotofoto