Aktualności
Dzisiaj jest 28 września 2020    |   
Starania o dziesiątki milionów złotych na inwestycje rozpoczęte

Starania o dziesiątki milionów złotych na inwestycje rozpoczęte

W dniu dzisiejszym w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim doszło do podpisania listu...

Powiat w budowie - następne etapy

Powiat w budowie - następne etapy

Na różnym etapie realizacji trwają prace inwestycyjne w powiecie opolskim. Rozpoczęły się...

Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opole Lubelskie

Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opole Lubelskie

Przy Szkole Podstawowej w Niezdowie doszło dzisiaj do symbolicznego przecięcia wstęgi z okazji...

Akcja #sadziMY

Akcja #sadziMY

Starosta Opolski Dariusz Piotrowski oraz Burmistrz Opola Lubelskiego Sławomir Plis wzięli udział...

 • Starania o dziesiątki milionów złotych na inwestycje rozpoczęte

  Starania o dziesiątki milionów złotych na...

 • Powiat w budowie - następne etapy

  Powiat w budowie - następne etapy

 • Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opole Lubelskie

  Uroczyste zakończenie inwestycji drogowych...

 • Akcja #sadziMY

  Akcja #sadziMY

 • Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Opolu Lubelskim

  Komunikat Państwowego Powiatowego Inspektora...

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Bale sylwestrowe - bezpieczeństwo

logoOstatnie dni roku i początek nowego to czas organizowania balów sylwestrowych i karnawałowych. Organizatorzy imprez powinni odpowiednio przygotować obiekt, a przede wszystkim zadbać o stan techniczny instalacji użytkowych, wyposażyć pomieszczenia w odpowiedni sprzęt gaśniczy, oraz zapewnić dobre warunki ewakuacji.

1. Przed rozpoczęciem imprezy należy sprawdzić czy planowane wykorzystanie obiektu jest zgodne z jego pierwotnym przeznaczeniem, a przewidywana ilość uczestników imprezy nie przekracza maksymalnej liczby osób mogących jednocześnie przebywać w obiekcie. 
Jeżeli w pomieszczeniu bawić się będzie ponad 50 osób należy:
-   z pomieszczeń zapewnić co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne,
-   drzwi powinny otwierać się na zewnątrz,
-  szerokość wyjść powinna być dostosowana do ilości osób, minimalna 0,9 m,
a na każde kolejne 100 osób dodatkowo 0,6 m.
2. Długość dróg ewakuacyjnych w sali, mierzona od najdalszego miejsca, w którym może przebywać człowiek do wyjścia ewakuacyjnego nie powinna przekraczać 40m,
3. Na drogach ewakuacyjnych nie wolno składować materiałów  palnych i przedmiotów utrudniających ewakuację, ponadto:
- zamykać drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie.
4.  Pomieszczenia powinny posiadać odpowiedni wystrój i wyposażenie:
- elementy dekoracyjne i wykładziny podłogowe wykonane muszą być z materiałów przynajmniej trudnozapalnych, a okładziny sufitów z materiałów niepalnych.
-   gaśnice w ilości: na każde 100 m2 powierzchni jedna gaśnica o masie środka gaśniczego co najmniej 2 kg,
-  oświetlenie ewakuacyjne, jeśli bawić się będzie ponad 300 osób,
5. Do gaśnic i urządzeń przeciwpożarowych, jak i głównego wyłącznika prądu czy kurka gazu musi być zapewniony swobodny dostęp.
6.  Gaśnice, urządzenia przeciwpożarowe, drogi i wyjścia ewakuacyjne oraz wyłącznik główny prądu muszą być odpowiednio oznakowane zgodnie z Polską Normą.
7.   Na wyposażeniu pomieszczenia powinno znajdować się:
-   instrukcja postępowania na wypadek powstania pożaru,
-   wykaz telefonów alarmowych,
-   instrukcja bezpieczeństwa pożarowego,
8. Zapewnić drogi pożarowe i dostęp do obiektu dla jednostek ratowniczo-gaśniczych.
Materiały KP PSP Opole Lubelskie 

ktd

logo fundusz drog samorzadowych

Frame 45

kor2

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk