Aktualności

Ćwiczyli ewakuację

foto29 kwietnia w internacie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Karczmiskach odbyły się ćwiczenia ewakuacyjne młodzieży. Akcja próbnej ewakuacji odbywała się z udziałem  Państwowej Straży Pożarnej z Opola Lubelskiego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z Karczmisk.

Młodzież mieszkająca w internacie została z niego wyprowadzona drogami ewakuacyjnymi wyznaczonymi dla budynku internatu. Skorzystano z trzech dróg ewakuacyjnych, gdyż czwarta droga była odcięta przez wytworzone dla potrzeb ćwiczeń i pokazu źródło ognia i dymu. Po ewakuacji strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Karczmisk sprawdzili budynek internatu pod względem pełnej ewakuacji ludzi z budynku.

Państwowa Straż Pożarna z Opola Lubelskiego przeprowadziła pokaz specjalistycznego sprzętu – skokochronu i podnośnika mogącego ewakuować ludzi z wysokości do 25 metrów. Młodzież wysłuchała również komentarza na temat możliwości prezentowanego sprzętu, metod gaszenia pożarów i właściwych form reagowania w sytuacjach zagrożenia pożarowego.

Całość ewakuacji koordynował Inspektor bhp i ppoż. w środku Szkolno – Wychowawczym w Karczmiskach, a nad bezpieczeństwem medycznym czuwała pielęgniarka.

Dyrektor SOSW w Karczmiskach - Wojciech Lipiński podziękował jednostkom Straży Pożarnej za udział w próbnej ewakuacji i profesjonalny pokaz sprzętu gaśniczego.
 foto