Aktualności
Dzisiaj jest 21 maja 2022    |   
Kolejne umowy na przebudowę dróg podpisane

Kolejne umowy na przebudowę dróg podpisane

Powiat Opolski pozyskał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kompleksowy...

To już 100 kilometrów remontów dróg powiatowych w obecnej kadencji!

To już 100 kilometrów remontów dróg powiatowych w obecnej kadencji!

Dnia 17 maja 2022 r. w Dąbrowie Wronowskiej odbyła się uroczystość podpisania umowy na realizację...

XI Ogólnopolski Tygodnia Świadomości Czerniaka

XI Ogólnopolski Tygodnia Świadomości Czerniaka

Budowanie świadomości oraz zachęcenie do rozwagi i ochrony skóry przed promieniami UV...

 • Ostrzeżenie metorologiczne

  Ostrzeżenie metorologiczne

 • Kolejne umowy na przebudowę dróg podpisane

  Kolejne umowy na przebudowę dróg podpisane

 • To już 100 kilometrów remontów dróg powiatowych w obecnej kadencji!

  To już 100 kilometrów remontów dróg powiatowych...

 • Ostrzeżenie metorologiczne

  Ostrzeżenie metorologiczne

 • XI Ogólnopolski Tygodnia Świadomości Czerniaka

  XI Ogólnopolski Tygodnia Świadomości Czerniaka

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

''PIĘKNIE BYĆ CZŁOWIEKIEM''- Ewa Szelburg-Zarembina

Dzień 21 października 2009 roku był niezwykłym dniem w historii Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach. Jubileusz XXX-lecia placówki połączony z nadaniem imienia Ewy Szelburg-Zarembiny był dla społeczności szkolnej wyjątkowym wydarzeniem. Uroczystości rozpoczęto mszą świętą w Kościele parafialnym w Karczmiskach sprawowaną w intencji byłych i obecnych pracowników oraz absolwentów i uczniów Ośrodka. Część oficjalna obchodów odbyła się w budynku szkoły.

W uroczystości wzięło udział wielu znakomitych gości: przedstawiciele organu prowadzącego z Panem Zenonem Rodzikiem – Starostą Opolskim, Kuratora światy reprezentowała Pani Wizytator Olga Gilewicz, Radni Rady Powiatu Opolskiego, Ksiądz Proboszcz Zbigniew Kowalski i Ksiądz Mariusz Myszak z parafii Karczmiska, Pan Zenon Olszowy – Wójt Gminy Karczmiska, Pani – Irena Kasperska-Dwórnik - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Lublinie, Pani Teresa Gurmińska – autorka słów hymnu szkoły, Pan Marian Flis – Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Lublinie, Podinspektor Bogdan Czopek – Komendant Posterunku Policji w Poniatowej, dyrektorzy zakładów i instytucji powiatu opolskiego oraz gminy Karczmiska, byli pracownicy, dyrektorzy szkół i placówek specjalnych województwa lubelskiego, szkół i placówek oświatowych powiatu opolskiego i gminy Karczmiska, przyjaciele i sponsorzy środka, rodzice i absolwenci.
Zaproszeni goście z przyjemnością obejrzeli część artystyczną prezentowaną przez uczniów, która przypomniała historię środka Szkolno-Wychowawczego w Karczmiskach, zawierała uzasadnienie wyboru patronki oraz przybliżyła postać Ewy Szelburg-Zarembiny.

Następnie odbyła się ceremonia nadania imienia szkole, której w imieniu Rady Powiatu Opolskiego dokonał Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Tadeusz Błachnio. W dalszej części poproszono Starostę Opolskiego Pana Zenona Rodzika o odsłonięcie portretu patrona. Z okazji nadania imienia szkole oraz 30-lecia ośrodka Starosta Opolski przekazał na ręce dyrektora okolicznościową paterę jako wyraz uznania za dotychczasową pracę na rzecz polskiej oświaty.

Z okazji jubileuszu i uroczystości nadania imienia szkoła otrzymała list gratulacyjny od wojewody lubelskiego Pani Genowefy Tokarskiej, który został odczytany przez Dyrektora środka Pana Wojciecha Lipińskiego. Zaproszeni goście przekazali życzenia, listy gratulacyjne i upominki na ręce Pana dyrektora. Na uwagę zasługują wystąpienia gości, podczas których wyrażano szacunek i uznanie wobec pracy z osobami niepełnosprawnymi i gratulowano wyboru patronki. Trwałym śladem tak ważnego dla naszej społeczności dnia były wpisy gości dokonane w Księdze Pamiątkowej środka. Niespodzianką dla młodzieży szkolnej był ufundowany przez piekarnię Państwa Marioli i Tadeusza Zubrzyckich, jubileuszowy tort.

Jubileusz XXX-lecia istnienia SOSW skłania do refleksji i wspomnień o ludziach, wspaniałych nauczycielach i wychowawcach, którzy uczyli niepełnosprawną młodzież godnego i radosnego życia. „Pięknie być człowiekiem”- te słowa Ewy Szelburg-Zarembiny zobowiązują nas do tego, aby żyć i pracować w oparciu o najszlachetniejsze wartości.


   
  

ktd

fb

ogp

logo fundusz drog samorzadowych

fil

tablica fundusz orlik 80x120

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk