Aktualności

"AKCJA POWODZIOWA - POMOC DLA POWODZIAN"

Informujemy,  że Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim otworzyło rachunek bankowy, na który można przekazywać pomoc finansową skierowaną na walkę z powodzią na terenie powiatu opolskiego (gminy: Wilków, Łaziska, Józefów) oraz na usuwanie jej skutków.
Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy o numerze:

64 1020 3147 0000 8502 0075 8748
z dopiskiem
 
AKCJA POWODZIOWA – POMOC DLA POWODZIAN”
Serdecznie dziękujemy za okazaną pomoc.