Aktualności

Zasiłki dla powodzian z pomocy społecznej

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej podjęło decyzję o stosowaniu uproszczonych zasad wypełniania formularza, na podstawie którego przeprowadzane są wywiady środowiskowe przed wypłatą zasiłków dla osób poszkodowanych przez powódź.

W przypadku utraty dokumentów przez poszkodowanych pobierane są oświadczenia o utracie dokumentów.
Przyjmowanie wniosków o wypłatę bezzwrotnych zasiłków (do 6 tys. zł) rozpoczęło się na terenie gminy Wilków. Ponieważ 90% obszaru gminy znajduje się pod wodą, mieszkańcy gminy Wilków, wnioski mogą składać w UG w Karczmiskach. Jednocześnie szacownie strat rozpoczęło się w gminie Łaziska.