Aktualności
Dzisiaj jest 18 marca 2018    |   
I Powiatowy Konkurs Matematyczny πtagoras w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu Lubelskim

I Powiatowy Konkurs Matematyczny πtagoras w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu Lubelskim

W dniu 14 marca 2018 roku w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu Lubelskim po raz pierwszy...

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

Postępowanie prowadzone jest na podstawie przepisów określonych w Dziale III, rozdziale 6...

Gimnazjalisto, wybierz szkołę z Powiatu Opolskiego!

Gimnazjalisto, wybierz szkołę z Powiatu Opolskiego!

W dniu 2 marca 2018 roku w Hali Sportowej przy Zespole Szkół Zawodowych w Opolu Lubelskim...

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizatorem pilotażowego programu Aktywny samorząd

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizatorem pilotażowego programu "Aktywny samorząd"

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie z siedzibą w Poniatowej po raz kolejny...

 • I Powiatowy Konkurs Matematyczny πtagoras w Liceum Ogólnokształcącym w Opolu Lubelskim

  I Powiatowy Konkurs Matematyczny πtagoras w...

 • OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

  OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE

 • Gimnazjalisto, wybierz szkołę z Powiatu Opolskiego!

  Gimnazjalisto, wybierz szkołę z Powiatu...

 • Z okazji Dnia Kobiet...

  Z okazji Dnia Kobiet...

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim realizatorem pilotażowego programu Aktywny samorząd

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu...

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas V sesji, Rada Powiatu Opolskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Opolskiego absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.W uzasadnieniu wniosku Komisji Rewizyjnej wnioskującej o udzielenie absolutorium czytamy m.in. „Zarząd Powiatu działał aktywnie w kierunku pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w wysokości 18. 967.018,53 zł w tym : środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 5.04.338,14 zł.” , „Wynik budżetu za 2010 rok (deficyt) wynosi 225.807,21 zł przy planowanym deficycie na 2010 r. w kwocie 4.471.122 zł.”
Zanim Rada Powiatu Opolskiego  przystąpiła do głosowania, wysłuchano sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu. Przedstawiono także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. realizacji budżetu za 2010 rok oraz wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla zarządu. Przedłożone opinie stanowiły  podstawę udzielenia absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za zeszły rok. W głosowaniu jawnym wzięło udział 18 radnych.
W imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego  Starosta Opolski podziękował radnym za  zaufanie dla niego jak i dla zarządu.
Podczas ostatniej sesji jednomyślnie zostało podjętych szereg uchwał m.in. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim i Muzeum Regionalnego w organizacji w Kluczkowicach za I półrocze roku budżetowego; zmiany uchwały nr XXXI/278/06 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim; zmiany uchwały nr IV/36/2011 z dnia 28 marca 2011 r. Rady Powiatu w Opolu Lubelskim w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej ich dziecka oraz osoby pełnoletniej, na którą rodzina, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej otrzymuje pomoc pieniężną; rozpatrzenia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim; wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Opolskiego do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego Powiatu Opolskiego do w/w projektu.
Na wczorajszej sesji radni wysłuchali również informacji dotyczącej realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2010 i sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Dziecka i Rodziny 2010.
Radni zapoznani zostali także ze sprawozdaniem  Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji uchwał Rady Powiatu.

Aneta Dąbrowska

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik

  obywatel

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk