Aktualności
Dzisiaj jest 16 grudnia 2018    |   
Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

W związku ze zmianą na stanowisku Powiatowy Rzecznik Konsumentów od dnia 11 grudnia 2018...

Rusza Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

Rusza Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

W imieniu Wojewody Lubelskiego Przemysława Czarnka oraz Pełnomocnika i Pomysłodawcy...

Ostatnie sukcesy poniatowskich zespołów

Ostatnie sukcesy poniatowskich zespołów

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Poniatowej kontynuuje pasma sukcesów zespołów...

Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów.

Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów.

Wniosek o podjęcie interwencji.

Radni dokonali wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz nieetatowego Członka Zarządu Powiatu

Radni dokonali wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz nieetatowego Członka Zarządu Powiatu

W dniu 28 listopada br. na posiedzeniu nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Opolu Lubelskim w...

 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

  Powiatowy Rzecznik Konsumentów informuje

 • Rusza Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”

  Rusza Akcja Charytatywna „Pomóż Dzieciom...

 • Ostatnie sukcesy poniatowskich zespołów

  Ostatnie sukcesy poniatowskich zespołów

 • Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów.

  Bezpłatna pomoc dla oszukiwanych seniorów.

 • Radni dokonali wyboru nowego Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu oraz nieetatowego Członka Zarządu Powiatu

  Radni dokonali wyboru nowego...

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

Udzielono absolutorium dla Zarządu Powiatu

Podczas V sesji, Rada Powiatu Opolskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Opolskiego absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.W uzasadnieniu wniosku Komisji Rewizyjnej wnioskującej o udzielenie absolutorium czytamy m.in. „Zarząd Powiatu działał aktywnie w kierunku pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację projektów z udziałem środków zewnętrznych w wysokości 18. 967.018,53 zł w tym : środki w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 5.04.338,14 zł.” , „Wynik budżetu za 2010 rok (deficyt) wynosi 225.807,21 zł przy planowanym deficycie na 2010 r. w kwocie 4.471.122 zł.”
Zanim Rada Powiatu Opolskiego  przystąpiła do głosowania, wysłuchano sprawozdania rocznego z wykonania budżetu powiatu. Przedstawiono także pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej nt. realizacji budżetu za 2010 rok oraz wniosku komisji rewizyjnej w sprawie absolutorium dla zarządu. Przedłożone opinie stanowiły  podstawę udzielenia absolutorium zarządowi powiatu z tytułu wykonania budżetu powiatu za zeszły rok. W głosowaniu jawnym wzięło udział 18 radnych.
W imieniu Zarządu Powiatu Opolskiego  Starosta Opolski podziękował radnym za  zaufanie dla niego jak i dla zarządu.
Podczas ostatniej sesji jednomyślnie zostało podjętych szereg uchwał m.in. określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu oraz planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Opolu Lubelskim, Powiatowej Biblioteki Publicznej w Opolu Lubelskim i Muzeum Regionalnego w organizacji w Kluczkowicach za I półrocze roku budżetowego; zmiany uchwały nr XXXI/278/06 Rady Powiatu w Opolu Lubelskim z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim; zmiany uchwały nr IV/36/2011 z dnia 28 marca 2011 r. Rady Powiatu w Opolu Lubelskim w sprawie warunków częściowego lub całkowitego zwalniania rodziców z opłat za pobyt w rodzinie zastępczej ich dziecka oraz osoby pełnoletniej, na którą rodzina, która sprawowała funkcję rodziny zastępczej otrzymuje pomoc pieniężną; rozpatrzenia sprawozdania Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim; wyrażenia zgody na przystąpienie Powiatu Opolskiego do uczestnictwa w charakterze partnera w projekcie pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Priorytet VIII Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion oraz zabezpieczenia środków finansowych na pokrycie wkładu własnego Powiatu Opolskiego do w/w projektu.
Na wczorajszej sesji radni wysłuchali również informacji dotyczącej realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych 2010 i sprawozdania z realizacji Powiatowego Programu Działań na Rzecz Dziecka i Rodziny 2010.
Radni zapoznani zostali także ze sprawozdaniem  Starosty z pracy Zarządu Powiatu między sesjami i realizacji uchwał Rady Powiatu.

Aneta Dąbrowska

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk