Aktualności
Dzisiaj jest 23 listopada 2017    |   
Powiatowe ćwiczenie obronne pk. „POWIAT AK – 2017”

Powiatowe ćwiczenie obronne pk. „POWIAT AK – 2017”

W dniach 22-24 listopada 2017 roku na terenie powiatu opolskiego zostanie przeprowadzone...

Awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego

Awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego

W dniu 16 listopada 2017 roku w sali konferencyjnej Zakładu Karnego w Opolu Lubelskim odbyło się...

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

                &nbs...

 • Uwaga - w związku z ćwiczeniem ewidencja wejść i wyjść!

  Uwaga - w związku z ćwiczeniem ewidencja wejść...

 • Powiatowe ćwiczenie obronne pk. „POWIAT AK – 2017”

  Powiatowe ćwiczenie obronne pk. „POWIAT AK – 2017”

 • Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

  Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne

 • Awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy Zakładu Karnego

  Awanse i odznaczenia dla funkcjonariuszy...

 • Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

  Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

program pos banner ogolny 750x200

Aktualności

OBWIESZCZENIE

OBWIESZCZENIE STAROSTY OPOLSKIEGO
o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z póYn zm) oraz art. 11f ust.3 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2008 r., nr 193, poz. 1194 z póYn. zm.),

STAROSTA OPOLSKI
zawiadamia

o wydaniu na rzecz Gminy Chodel, decyzji nr 2/2011 z dnia 08.08.2011 r. udzielającej zezwolenia na realizację inwestycji drogowej drogi gminnej pod nazwą „ Budowa drogi gminnej nr 108282L na odcinku od ul. Targowej do drogi wojewódzkiej nr 747 z budową zjazdów i miejsc parkingowych dla autobusów”  na działkach: 943, 908, 1512, 889, 904, 888 i 891  - obręb  Chodel.

Zakres inwestycji obejmuje:
- budowę drogi gminnej,
- budowę zjazdów i miejsc parkingowych dla autobusów,

Niniejszej decyzji nałożono rygor natychmiastowej wykonalności.

 Informuję, że art. 18 ust. 1e ustawy z dnia 10 kwietni 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2008r., nr 193, poz. 1194 z póYń. zm) stanowi, że w przypadku w którym dotychczasowy właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości objęty decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej odpowiednio wyda tę nieruchomość lub wyda nieruchomości i opróżni lokal oraz inne pomieszczenia niezwłocznie, lecz nie póYniej niż w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o wydaniu decyzji wysokość odszkodowania powiększa się o kwotę równą 5 % wartości nieruchomości lub wartości prawa użytkowania wieczystego.

Zgodnie z powołanym wyżej przepisami, w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim przy ul. Lubelskiej 4 (parter pokój nr 4) – telefon kontaktowy 81 827-61-09 w godzinach pracy Starostwa, strony mogą zapoznać się z treścią decyzji.
 
Od decyzji służy prawo wniesienia odwołania w terminie 14 dni od doręczenia decyzji. Doręczenie, zgodnie z art. 49 K.p.a. uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Elektroniczny Dziennik Ustaw

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik

  obywatel

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk