OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA - MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ - Wystawa fotograficzna


ocalic_od_zap.jpg

Wystawę zorganizowała w 2004 r. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Opolu Lubelskim. Ekspozycja prezentowała znajdujące się na terenie powiatu opolskiego miejsca pamięci narodowej, począwszy od XIX-wiecznych zrywów narodowościowych aż po II wojnę światową. Wystawa stanowiła swoistą lekcję historii regionalnej, utrwalonej w pomnikach, obeliskach, krzyżach i napisach w kamieniu. Upamiętniała wydarzenia zarówno mniej, jak i bardziej znane, a także głównych bohaterów tych wydarzeń.

Bogatą dokumentację zdjęciową wzbogaciły ciekawe opisy, stanowiące fragmenty fachowych opracowań znajdujących się w zbiorach PBP. Ekspozycję tworzyło sześć działów tematycznych: mapa z zaznaczonymi miejscami pamięci narodowej; Powstanie Listopadowe; Powstanie Styczniowe; I wojna światowa; Wojna polsko-bolszewicka; II wojna światowa.
 
Wystawę w ciągu 2 lat obejrzało ponad trzy tysiące osób. Prezentowana była w szkołach i bibliotekach powiatu opolskiego. Towarzyszyło jej ogromne zainteresowanie zwiedzających, a zapisane w kronice podziękowania dla organizatorów świadczą o trafności wyboru tematu.