Dzisiaj jest 6 czerwca 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

„Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2622L Opole Lubelskie – Skoków – Białowoda – Kol. Boby od km 2+809 do km 12+227 dł. 9,418 km i nr 2621L Emilcin – Skoków od km 0+023 do km 2+025 dł. 2,002 km”

Zakres robót:
a)    Droga powiatowa nr 2622L Opole Lubelskie – Skoków – Białowoda – Kol. Boby od km 2+809 do km 12+227 dł. 9,418 km
 • wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 5365 m2
 • wykonanie wyrównania istniejącej nawierzchni bitumicznej AC 16W w ilości 75 kg/m2 – 1303,88 t,
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 53 469,70 m2
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -bitumicznej AC11S grubości 4 cm – 51 799 m2,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach i zatokach – 4 705,40 m2,
 • ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m – 9 421 m2
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m – 13 746 m2,
• przebudowa istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej
• udrożnienie przepustów w km 5+438 (Ø60 cm), 7+916 (Ø60 cm), 8+063 (Ø40 cm), 11+035 (Ø80 cm)
• ustawienie barier ochronnych stalowych - 220 m
• oznakowanie pionowe i poziome
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej
b)     Droga powiatowa nr 2621L Emilcin – Skoków od km 0+023 do km 2+025 dł. 2,002 km
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 1100 m2
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 11 557,4 m2
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -bitumicznej AC11S grubości 4 cm – 11 157 m2,
 • wykonanie podbudowy na poszerzeniach – 515,5 m2
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m – 1431 m2
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m – 2938,50 m2,
• udrożnienie przepustów w km 0+029 (Ø80 cm), 0+652 (Ø80 cm), 1+492 (3xØ125 cm),
• ustawienie barier ochronnych stalowych - 92 m
• oznakowanie pionowe i poziome
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 361,40 m2 oraz na zjazdach - 84,5 m2,

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2622L: przebudowane dwie h połączone ze sobą drogi powiatowe, nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 9,418 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Przebudowano chodnik z kostki brukowej betonowej grub. 6.  Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2621L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 2,002 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Odwodnienie dróg pozostało bez zmian jako powierzchniowe.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 5 635 014,69 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 3 381 008,00 zł.
Udział Gminy Opole Lubelskie 1 141 701,84 zł.
Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

 

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416