Dzisiaj jest 7 czerwca 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

„Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2605L Wilków – Zagłoba – Łaziska – do drogi nr 824 od km 17+699 do km 20+792 dł. 3,093 km i nr 2624L Janiszów – Kosiorów - Kamionka od km 2+532 do km 6+048 dł. 3,516 km”

Zakres robót:
a) Droga powiatowa nr 2605L Wilków – Zagłoba – Łaziska – do drogi nr 824 od km 17+699 do km 20+792 dł. 3,093 km
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 326,90 m2
 • wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 19 348,85 m2
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -bitumicznej AC11S grubości 4 cm – 19 348,85 m2,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach–1 555,00 m2
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m – 3 093,0 m2
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32mm, gr. 10 cm, szer. 1,00m po obu stronach drogi i na włączeniach – 6186,00 m2,
• udrożnienie przepustów w km 20+790 (Ø80 cm), 20+724 (3x Ø150 cm), 20+611 (Ø100 cm),
• oznakowanie pionowe i poziome
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
b) Droga powiatowa nr 2624L Janiszów- Kosiorów- Kamionka na odcinku od km 2+532 do km 6+048, dł. 3,516 km
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 143,35 m2
• wykonanie warstwy wiążąco - wyrównawczej z mieszanki mineralno – asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 20 536,15 m2
• wykonanie nawierzchni z warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno -bitumicznej AC11S grubości 4 cm – 19 481,35 m2,
• wykonanie podbudowy na poszerzeniach– 1054,80 m2
• ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m – 3516,00 m2
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm, szer. 0,75 m – 5 274,00 m2,
• udrożnienie przepustów w km 2+775 (Ø80 cm), 3+780 (Ø80 cm),
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2605L:  nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 3,093 km szerokości 6,0 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm.  Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 1,0 m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania dla drogi 2624L: nowa nawierzchnia bitumiczna na długości drogi 3,516 km szerokości 5,5 m, w tym warstwa wyrównawcza o grubości 6 cm i warstwa ścieralna o grubości 4 cm. Na całej długości przebudowanego odcinka drogi wykonano obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Wykonano także nowe oznakowanie pionowe i poziome.
Odwodnienie dróg pozostało bez zmian jako powierzchniowe.

Koszt całkowity inwestycji wyniósł 3 369 024,06 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 2 021 414,00 zł.
Udział Gminy Opole Lubelskie 464 576,78 zł.
Udział Gminy Łaziska 224 506,72 zł
Inwestycja została zakończona w 2020 roku.

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416