Dzisiaj jest 6 czerwca 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2616L o łącznej długości 1,886 km”

dsc 1400

 

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2616L Kowala-Spławy-Łubki na odcinku od km 0+024 do km 0+425 oraz od km 0+955 do km 2+440, dł. 1,886 km. Zakres robót, realizowanych w granicach istniejącego pasa drogowego, obejmuje:
- roboty przygotowawcze i rozbiórkowe,
- lokalne poszerzenia jezdni,
- dostosowanie przekrojów poprzecznych do przekrojów normatywnych poprzez warstwy wyrównawcze,
- wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni z mieszanki mineralno – asfaltowej,
- wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o dużej szczelności, zapobiegającej penetracji wód opadowych i roztopowych, zapewniającej szorstkość i dużą przyczepność.                                                                 - utwardzenie poboczy kruszywem
- roboty wykończeniowe
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 5,5 -6,0m, poprzez ułożenie podbudowy z kruszywa w miejscach wymagających poszerzenia oraz nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego: w tym warstwy wyrównawczej o grubości 6 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Na długości przebudowywanego odcinka jezdni zostaną również wykonane obustronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm. Na odcinku odjętym przebudową udrożniono przepusty pod drogą powiatową. Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian jako powierzchniowe.
Zakres robót obejmował
- Wykonanie frezowania nawierzchni asfaltowych – 186,20 m2;
- Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z kruszywa łamanego frakcji 0-32 mm gr. 20 cm – 739,50 m2;
- Wykonanie podbudowy na poszerzeniach z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 22P gr. 7 cm – 739,50 m2;
- Ułożenie siatki przeciwspękaniowej o wytrzymałości min 50 kN/m na styku poszerzenia z istniejącą nawierzchnią o szerokości 1 m – 1479,00 m2;
- Wykonanie warstwy wiążąco wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W gr. 6 cm - 11198,9 m2
- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11S gr. 4 cm – 10721,7 m2;
- Wykonanie poboczy drogi szer. 0,75 m z kruszywa łamanego 0/32 mm gr. 10 cm – 2579,25 m2;
 - Ułożenie krawężników betonowych 20x30 cm – 255,00 m;
- Ułożenie obrzeży betonowych 30x8 cm – 251,00 m;
- Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 6 cm – 301,20 m2;
 - Oznakowanie pionowe,
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Koszt całkowity inwestycji wyniósł 894 876,66 zł
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 536 925,00 zł.
Udział Gminy Poniatowa 217 710 zł.
Inwestycja została zakończona w 2020 roku

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416