Dzisiaj jest 6 czerwca 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Przebudowa drogi powiatowej nr 2634L Kluczkowice - Świdry – Zadole - Wandalin od km 2+223 do km 5+078 oraz od km 6+929 do km 12+390 dł. 8,316 km

DSC 1381

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy drogi powiatowej nr 2634L Kluczkowice – Świdry – Zadole – Wandalin  na odcinku  od km 2+223 do km 5+078 oraz od km 6+929 do km 12+390 o łącznej  dł. 8.316 km. Przebudowa polegała na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu poszerzeń jezdni w celu dostosowania drogi do normatywnej szerokości, wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej. Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 5,5 m składająca się z  warstwy wyrównawczej o grubości 6 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm, przebudowane 2 zatoki autobusowe oraz wybudowana zatoka parkingowa przy szkole w Ćwiętalce. Na długości przebudowywanych odcinków jezdni zostały również wykonane obustronne i jednostronne pobocza o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm. Dodatkowo  przebudowano istniejący  chodnik na odcinku występowania dużych ubytków oraz nierówności. Zostały także udrożnione przepusty pod drogą. Odwodnienie drogi pozostało bez zmian jako powierzchniowe , w ramach którego zainstalowano studzienkę ściekową wraz z kanałem z rur PEHD w celu odprowadzenia wody do rowu przydrożnego. Ponadto zostały przebrukowane istniejące  zjazdy z regulacją pionową celem nawiązania do istniejącej nawierzchni a także wykonano nowe w technologii kostki brukowej. Wyregulowano  także zjazdy o nawierzchni bitumicznej. Na jednym z przejść dla pieszych zamontowano również pojedyncze elementy odblaskowe.
Zakres robót obejmował:
• roboty przygotowawcze
• wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych – 6070,00 m2
• wykonanie poszerzeń,
• wykonanie warstwy wiążącej/wyrównawczej z mieszanki asfaltowej AC16W grubości 6 cm – 47910,85 m2
• wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 4 cm – 46248,35 m2,
• wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm – 9059,25 m2,
• przełożenie kostki brukowej betonowej na  zjazdach – 1020,3 m2,
• przebudowa istniejącego chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm – 2899,00 m2
• oczyszczenie przepustów ,
• oznakowanie pionowe i poziome,
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Koszt kwalifikowany  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniósł 5 038 625,84 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 3 023 175,00 zł.
Udział Gminy Opole Lubelskie 1 024 945,42 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w grudniu 2019 roku i  zakończona w maju  2021 roku.

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416