Dzisiaj jest 6 czerwca 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych tj. trzech odcinków drogi powiatowej nr 2248L oraz dwóch odcinków drogi powiatowej nr 2245L wraz z przebudową mostu nad rzeką Chodlik w miejscowości Ratoszyn Drugi

IMG 3736

 

Przedmiotem inwestycji było wykonanie przebudowy 3  odcinków drogi powiatowej nr 2248L Chodel – Ratoszyn – Borzechów od km 0+033 do km 0+968, od km 1+186 do km 2+971 i  od km 2+971 do km 4+003 o łącznej dł. 3,752 km , 2  odcinków drogi powiatowej nr 2245L Ratoszyn – Grądy – Skrzyniec – Wierzchowiska Stare od km 1+212 do km 4+722 i od km 6+283 do km 6+589 o łącznej  dł. 3,816 km oraz mostu w km 0+031 drogi powiatowej nr 2245L.  Przebudowa przedmiotowych odcinków  dróg polegała na wykonaniu frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu poszerzeń jezdni w celu dostosowania drogi do normatywnej szerokości,  lokalnym wykonaniu podbudowy w technologii MC, wyrównaniu istniejącej konstrukcji jezdni warstwą z betonu asfaltowego oraz ułożeniu nowej nawierzchni – warstwy ścieralnej.
Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania: nowa nawierzchnia bitumiczna drogi szer. 5,5 m składająca się z  warstwy wiążąco-wyrównawczej o grubości 6 cm i warstwy ścieralnej o grubości 4 cm. Na długości przebudowywanych odcinków dróg wykonano pobocza – jednostronne i obustronne o szer. 0,75m z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/32 mm, poddano przebudowie istniejące zatoki  autobusowe, oczyszczono przepusty a także wykonano oznakowanie pionowe oraz poziome.

W wyniku przeprowadzonych prac przy moście dokonano wzmocnienia istniejącej konstrukcji metodą reliningu, wykonano nowe elementy wyposażenia obiektu takie jak: barieroporęcze, chodniki, krawężniki, nawierzchnia. Dodatkowo umocniono skarpy konstrukcji a także dno cieku.

Zakres robót obejmował:

1)      Droga powiatowa nr 2248L i 2245L

        - roboty przygotowawcze

 • wykonanie frezowania istniejących warstw bitumicznych
 • wykonanie poszerzeń
 •  lokalne wykonanie podbudowy w technologii MC 
  • wykonanie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki asfaltowej AC16W grubości 6 cm,                 
  • wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki asfaltowej AC11S grubości 4 cm,
  • wykonanie poboczy drogi z kruszywa łamanego 0/32 mm, gr. 10 cm
 • przebudowanie  zatok autobusowych,
 • • oczyszczenie przepustów,
  • oznakowanie pionowe i poziome,
  • wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

2)      Most w km 0+031 drogi powiatowej 2245L:

 • Roboty przygotowawcze
 • Ustawienie konstrukcji wzmacniającej z blachy falistej
 • Betonowanie konstrukcji wzmacniającej
 • Ustawienie krawężników kamiennych
 • Ustawienie krawężników betonowych
 • Ułożenie chodnika z kostki brukowej
 • Ułożenie nawierzchni bitumicznej na moście
 • Umocnienie dna rzeki
 • Umocnienie skarp mostu
 • Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego


Koszt kwalifikowalny  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniósł 4 006 835,84 zł.

Kwota udzielonego dofinansowania ze środków budżetu państwa 2 404 101,00 zł.
Udział Gminy Chodel 819 669,59 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w  czerwcu 2020 roku i  zakończona w lipcu 2021 roku.

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416