Dzisiaj jest 6 czerwca 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Przebudowa ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2637L Józefów nad Wisłą - Chruślina - Wierzbica dł. 4,3 km oraz 2635L Niesiołowice - Nietrzeba, dł. 3,920 km

20220527droga

Przedmiotem inwestycji jest  wykonanie przebudowy ciągu drogowego dróg powiatowych nr 2637L na odcinku od km 5+271 do km 9+571, dł. 4,300 km oraz nr 2635L na odcinku od km 2+645 do km 6+565, dł. 3,920 km o łącznej długości 8,220 km. Przebudowa dróg polegała będzie  przede wszystkim na wykonaniu miejscowego frezowania istniejącej nawierzchni, wykonaniu  lokalnych poszerzeń jezdni w celu dostosowania dróg do normatywnej szerokości, wykonaniu podbudowy zasadniczej  z mieszanki MCE oraz ułożeniu nowej nawierzchni składającej się z warstwy wiążąco – wyrównawczej grubości 6 cm oraz ścieralnej grubości 4 cm. Stan docelowy uzyskany w wyniku realizacji zadania to nowa nawierzchnia bitumiczna szer. 6,0 m dla drogi 2637L oraz nowa nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,50 m dla drogi 2635L. Zostaną  również wykonane pobocza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o szer. 0,75m przy drodze 2635L  i o szer.  1,00 m przy drodze 2637L. Dodatkowo w ciągu drogi powiatowej 2637L planowane jest przebudowanie istniejących  zatok autobusowych wraz z budową peronów przystankowych. Odwodnienie dróg pozostaje bez zmian jako powierzchniowe.
Szczegółowy zbiorczy zakres robót będzie obejmował:
• roboty przygotowawcze
• wykonanie lokalnego frezowania istniejących warstw bitumicznych
• regulacja wysokościowa istniejących zjazdów
• wykonanie wykopów pod poszerzenia jezdni
• wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki MCE
•ułożenie warstwy wiążąco-wyrównawczej
• skropienie warstw konstrukcyjnych emulsja asfaltową
• ułożenie warstwy ścieralnej
• oczyszczenie przepustów rurowych
• oczyszczenie rowów z namułu z wyprofilowaniem skarp
• przebudowa zatok autobusowych z budową peronów przystankowych
• humusowanie z obsianiem traw
• wykonanie poboczy w kruszywa stabilizowanego mechanicznie
• wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dla dróg
• wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Koszt kwalifikowalny  inwestycji  w zakresie robót budowlanych wyniesie 8 756 936,16 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Celowego 4 073 561,36 zł.
Wkład własny beneficjenta 4 683 374,80 zł.
Kwota udzielonego dofinansowania ze  strony Gminy Józefów nad Wisłą 2 351 674,00 zł.
Inwestycja została rozpoczęta w maju 2022 roku.

ktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416