Dzisiaj jest 9 lipca 2020    |   

program pos banner ogolny 750x200

Sieć wodna


Wody powierzchniowe

Sieć wodna powiatu jest zróżnicowana. Południowa część obejmująca dorzecze Wyżnicy charakteryzuje się małą gęstością rzeczną, zaś centralna, i północna wchodząca w skład zlewni rzeki Chodelki, wyróżnia się najgęściejszą siecią rzeczną w obrębie całej Wyżyny Lubelskiej. Ogółem w granicach powiatu wyodrębniono 20 cieków wód naturalnie płynących o łącznej długości ok. 236 km. Są to: Chodelka, Chodlik, Ciek Wronów, Jankówka, Jankówka Górna, Jaworzanka, Karczmianka, Kowalanka, Kożuchówka, Kraczewianka, Martwica, Podlipie, Poniatówka, Stara Rzeka, Wisełka, Wrzelówka, Wrzelowianka, Wyżnica i Zimowa Rzeka. Wśród nich III klasę czystości posiada rzeka Chodelka III klasa, zaś IV Janówka, Karczmianka, i Wyżlica.
ciek_kozuchowka.jpg
Okolice Opola Lubelskiego odwadniane są przez Wisłę i jej prawobrzeżne dopływy. Największe z nich to Wyżnica i Chodelka oraz mniejszy Potok Wrzelowiecki, zwany Wrzelowianką. Największym dopływem Wisły jest Chodelka, wypływająca we wsi Borzechów i mająca 43 km długości. Szerokość doliny Chodelki nie jest jednakowa, dochodzi nieraz do kilku kilometrów. W wielu miejscach na dnie doliny występują stawy pochodzenia antropogenicznego, z których największe znajdują się między Pustelnią a Chodlikiem. Wody powierzchniowe uzupełniają stawy i zbiorniki wodne.

Na terenie powiatu znajduje się wiele pięknych zbiorników wodnych:
  • Zalew w Chodlu
zalew_chodel.jpg
  • Kąpielisko w Kluczkowicach
kapielisko_kluczkowice.jpg
  • Staw Bartkowy Ług w Opolu Lubelskim
bartkowy_lug.jpg
  • kompleks sportowo-rekreacyjny w Poniatowej
  • kopielisko_poniatowa.jpg

Wody podziemne

Występowanie wód podziemnych na obszarze powiatu opolskiego uwarunkowane jest ściśle cechami budowy geologicznej i rzeźby terenu. Najbardziej zróżnicowane warunki występowania wód podziemnych spotyka się w północnej i południowej części powiatu. Występują tam głównie wody skalne, szczelinowo-warstwowe zbiornika kredowego. Na wierzchowinach występują wody w skałach czwartorzędowych. Centralna część powiatu, której oś hydrologiczną tworzy rzeka Chodelka, charakteryzuje się występowaniem jednego, ciągłego zwierciadła wód podziemnych, łączącego hydraulicznie powiązane zbiorniki wód kredowych, wód czwartorzędowych i wód aluwialnych.
rzeka_chodelka.jpg
Głównym i najbardziej zasobnym zbiornikiem wód podziemnych powiatu jest poziom kredowy. Tworzą go spękane margle kredowe, wapienne i opoki. Zasilanie tych wód następuje przez infiltrację opadów atmosferycznych w podłoże. Dobre warunki wsiąkania istnieją w miejscach płytkiego występowania spękanych skał kredowych pokrytych zwietrzeliną lub utworami piaszczystymi. Dlatego też wody te są szczególnie narażone na zanieczyszczenia powierzchniowe.

CIEKI WODNE POWIATU OPOLSKIEGO - zobacz tabelęgeportal
geobid

rodo

Logo SIP

EEA and Norway grants logo

Licznik odwiedzin

Wszystkich wizyt1288144

Twoje IP 3.228.21.204 czwartek, 9.07.2020

Logo Wspieraj Lokalnie

Transmisja Sesji Rady Powiatu

youtube

aaalogoInformujemy, że w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa zapisy interesantów prowadzone są wyłącznie za pomocą systemu kolejkowego.

Osoby zarejestrowane w systemie kolejkowym przyjmowane są wyłącznie z wypełnionym wcześniej wnioskiem  (przykładowe wzóry w załączeniu).

Prosimy o punktualne przybycie do urzędu !!!
W przypadku nieobecności interesanta w wyznaczonym przez system dniu i godzinie, nie zostanie on przyjęty, a w jego miejsce obsłużona zostanie kolejna osoba z kolejki.

Termin wizyty musi zostać potwierdzony do 1 godziny, od zarezerwowania wizyty poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy Państwu dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej za pomocą terminali płatniczych dostępnych na wszystkich stanowiskach pracy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa.

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim nadal realizować będzie wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną. W sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie prosimy o korzystanie z tych form komunikacji.

Wnioski i dokumenty do pobrania
Numer kontaktowy do Wydziału - 81 827 61 19
Wykaz telefonów
Numery rachunków – Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
                                                                                   Starosta Opolski
                                                                                  Dariusz Piotrowski

deklaracja

ktd

Frame 45

kor2

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk