Dzisiaj jest 3 czerwca 2023    |   

program pos banner ogolny 750x200

Sieć wodna


Wody powierzchniowe

Sieć wodna powiatu jest zróżnicowana. Południowa część obejmująca dorzecze Wyżnicy charakteryzuje się małą gęstością rzeczną, zaś centralna, i północna wchodząca w skład zlewni rzeki Chodelki, wyróżnia się najgęściejszą siecią rzeczną w obrębie całej Wyżyny Lubelskiej. Ogółem w granicach powiatu wyodrębniono 20 cieków wód naturalnie płynących o łącznej długości ok. 236 km. Są to: Chodelka, Chodlik, Ciek Wronów, Jankówka, Jankówka Górna, Jaworzanka, Karczmianka, Kowalanka, Kożuchówka, Kraczewianka, Martwica, Podlipie, Poniatówka, Stara Rzeka, Wisełka, Wrzelówka, Wrzelowianka, Wyżnica i Zimowa Rzeka. Wśród nich III klasę czystości posiada rzeka Chodelka III klasa, zaś IV Janówka, Karczmianka, i Wyżlica.
ciek_kozuchowka.jpg
Okolice Opola Lubelskiego odwadniane są przez Wisłę i jej prawobrzeżne dopływy. Największe z nich to Wyżnica i Chodelka oraz mniejszy Potok Wrzelowiecki, zwany Wrzelowianką. Największym dopływem Wisły jest Chodelka, wypływająca we wsi Borzechów i mająca 43 km długości. Szerokość doliny Chodelki nie jest jednakowa, dochodzi nieraz do kilku kilometrów. W wielu miejscach na dnie doliny występują stawy pochodzenia antropogenicznego, z których największe znajdują się między Pustelnią a Chodlikiem. Wody powierzchniowe uzupełniają stawy i zbiorniki wodne.

Na terenie powiatu znajduje się wiele pięknych zbiorników wodnych:
  • Zalew w Chodlu
zalew_chodel.jpg
  • Kąpielisko w Kluczkowicach
kapielisko_kluczkowice.jpg
  • Staw Bartkowy Ług w Opolu Lubelskim
bartkowy_lug.jpg
  • kompleks sportowo-rekreacyjny w Poniatowej
  • kopielisko_poniatowa.jpg

Wody podziemne

Występowanie wód podziemnych na obszarze powiatu opolskiego uwarunkowane jest ściśle cechami budowy geologicznej i rzeźby terenu. Najbardziej zróżnicowane warunki występowania wód podziemnych spotyka się w północnej i południowej części powiatu. Występują tam głównie wody skalne, szczelinowo-warstwowe zbiornika kredowego. Na wierzchowinach występują wody w skałach czwartorzędowych. Centralna część powiatu, której oś hydrologiczną tworzy rzeka Chodelka, charakteryzuje się występowaniem jednego, ciągłego zwierciadła wód podziemnych, łączącego hydraulicznie powiązane zbiorniki wód kredowych, wód czwartorzędowych i wód aluwialnych.
rzeka_chodelka.jpg
Głównym i najbardziej zasobnym zbiornikiem wód podziemnych powiatu jest poziom kredowy. Tworzą go spękane margle kredowe, wapienne i opoki. Zasilanie tych wód następuje przez infiltrację opadów atmosferycznych w podłoże. Dobre warunki wsiąkania istnieją w miejscach płytkiego występowania spękanych skał kredowych pokrytych zwietrzeliną lub utworami piaszczystymi. Dlatego też wody te są szczególnie narażone na zanieczyszczenia powierzchniowe.

CIEKI WODNE POWIATU OPOLSKIEGO - zobacz tabelęktd

fb

banner na strone 1200x628 CP

rfrd

TABLICA 2 CZYSTA

fil

tablica fundusz orlik 80x120

PROW 2014-2020

prowpdf

Elektroniczny Dziennik Ustaw

kwiecien2023 1

Frame 45

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

zbiorki

PCZK ostrzega

 Prognoza pogody   rso pr

 ikona4 wczk

2312416