Dzisiaj jest 9 lipca 2020    |   

program pos banner ogolny 750x200

Powiat - Ludność

W 2006 Powiat Opolski zamieszkiwało 64.937 mieszkańców. Gęstość zaludnienia w Powiecie Opolskim jest niższa w stosunku do średniej w województwie lubelskim. Na 1 km² przypada 81 osób, zaś w województwie 88.

Najwięcej mieszkańców zamieszkuje gminy miejsko-wiejskie Opole Lubelskie i Poniatową – 52,6% ogółu ludności powiatu. Dwa miasta znajdujące się w granicach administracyjnych powiatu (Opole Lubelskie i Poniatowa) w 2006 r. zamieszkiwało 19.685 osób, co stanowi 30,3%.

Znaczący odsetek ludności Powiatu Opolskiego stanowi jednak ludność zamieszkująca tereny wiejskie - 69,7%.

wies_opolska.jpg

W ogólnej liczbie ludności nieznaczną większość stanowią kobiety. Wg danych z 2006 r. powiat zamieszkiwało 33257 kobiet i 31673 mężczyzn. Wyższy udział kobiet w liczbie ludności utrzymuje się od kilku lat.

Stan i rozwój ludności kształtuje się pod wpływem dwóch zasadniczych czynników. Przyrostu naturalnego oraz migracji. Stopniowy spadek liczby ludności jest skutkiem ujemnego przyrostu naturalnego oraz ujemnego salda migracji.Ludność Powiatu Opolskiego w 2006 r.

GMINA

LICZBA MIESZKAŃCÓW

kobiety

mężczyźni

RAZEM

Chodel

3422

3424

6846

Józefów nad Wisłą

3709

3625

7334

Karczmiska

3089

3021

6110

Łaziska

2787

2675

5462

Opole Lub.

9604

8913

18517

Poniatowa

8123

7530

15653

Wilków

2523

2485

5008

RAZEM

33257

31673

64937


Dane GUS
LUDNŚĆ  WEDŁUG  PŁCI, WOJEWÓDZTW, POWIATÓW I GMIN
stan w dniu 31 XII 2011 roku Bilans opracowany na bazie wyników NSP'2011
POWIATY
GMINY
oznaczenia:
pow. - powiat

M. - gmina miejska
G. - gmina wiejska
M-W - gmina miejsko-wiejska
Symbol terytorialny  Ogółem Mężczyźni    Kobiety  Miasta Wieś 
  razem mężczyźni kobiety   razem mężczyźni kobiety
   
LUBELSKIE                            06      2171857 1052986 1118871 1009175 476395 532780 1162682 576591 586091
 

pow. opolski                   0612    62603 30593 32010 18816 8923 9893 43787 21670 22117
G.Chodel                               0612012 6836 3412 3424 - - - 6836 3412 3424
G.Józefów nad Wisłą                    0612022 6943 3404 3539 - - - 6943 3404 3539
G.Karczmiska                           0612032 5806 2883 2923 - - - 5806 2883 2923
G.Łaziska                              0612042 5171 2520 2651 - - - 5171 2520 2651
M-W.Opole Lubelskie                      0612053 18020 8760 9260 8977 4278 4699 9043 4482 4561
M-W.Poniatowa                            0612063 15070 7238 7832 9839 4645 5194 5231 2593 2638
G.Wilków                               0612072 4757 2376 2381 - - - 4757 2376 2381
geportal
geobid

rodo

Logo SIP

EEA and Norway grants logo

Licznik odwiedzin

Wszystkich wizyt1288175

Twoje IP 3.228.21.204 czwartek, 9.07.2020

Logo Wspieraj Lokalnie

Transmisja Sesji Rady Powiatu

youtube

aaalogoInformujemy, że w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa zapisy interesantów prowadzone są wyłącznie za pomocą systemu kolejkowego.

Osoby zarejestrowane w systemie kolejkowym przyjmowane są wyłącznie z wypełnionym wcześniej wnioskiem  (przykładowe wzóry w załączeniu).

Prosimy o punktualne przybycie do urzędu !!!
W przypadku nieobecności interesanta w wyznaczonym przez system dniu i godzinie, nie zostanie on przyjęty, a w jego miejsce obsłużona zostanie kolejna osoba z kolejki.

Termin wizyty musi zostać potwierdzony do 1 godziny, od zarezerwowania wizyty poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy Państwu dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej za pomocą terminali płatniczych dostępnych na wszystkich stanowiskach pracy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa.

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim nadal realizować będzie wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną. W sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie prosimy o korzystanie z tych form komunikacji.

Wnioski i dokumenty do pobrania
Numer kontaktowy do Wydziału - 81 827 61 19
Wykaz telefonów
Numery rachunków – Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
                                                                                   Starosta Opolski
                                                                                  Dariusz Piotrowski

deklaracja

ktd

Frame 45

kor2

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk