Figura Matki Bożej w Godowie

figura_godow.jpg

Znajduje się przy drodze prowadzącej do Kraśnika, obok stawu. Posąg MB stoi na wysokim cokole murowanym z cegły. Nieznany jest fundator i data wzniesienia. Dokumenty parafii chodelskiej wspominają, że może to być pozostałość po jezuitach, którzy w Godowie posiadali ponoć modrzewiowy dworek.