Figury w Opolu Lubelskim


nepomucen_opole.jpg

Figura św. Jana Nepomucena w Opolu Lubelskim
Figura znajduje się aktualnie na terenie szpitala. Powstanie jej datowane jest na XVIII w. Św. Jan Nepomucen – patron strzegący przed powodzią i śmiercią przez utopienie.

figura_opole_kolejowa.jpg

Figura Matki Boskiej - Opole Lubelskie, ul.Kolejowa