Dzisiaj jest 9 lipca 2020    |   

program pos banner ogolny 750x200

Z kart historii


Jak wynika z badań archeologicznych, już na kilka wieków przed powstaniem państwa polskiego, na ziemiach Powiatu Opolskiego istniało osadnictwo słowiańskie. Potwierdzają to odkryte w Trzcińcu (Gm. Łaziska) groby ciałopalne, datowane na VI – VIII wiek. Innym świadectwem przebogatej historii tych ziem stało się odkryte w Chodliku (Gm. Karczmiska) wczesnośredniowieczne grodzisko z VII wieku, nazywane Troją Północy.
chodlik.jpg
Badacze przypuszczają, że Opole istniało już za czasów Mieszka I. Natomiast źródła historyczne wskazują na obecność w XI – XIII w. również miejscowości: Piotrawin, Braciejowice, Wilków. Na przełomie XIV i XV w. pojawiają się pierwsze wzmianki nazw współczesnych gmin: 1326 Opol (Opole), Vilchow (Wilków), 1382 Ponathowa (Poniatowa), 1409 Carczmiska (Karczmiska), 1414 Lassziska (Łaziska), 1436 Calczyn (póYniejszy Józefów), 1465 Chodel. W roku 1410 Opole, a w 1507 Chodel otrzymują prawa miejskie. W XVII w. Józefów i Wrzelowiec.
XVI w. niesie ze sobą ożywienie gospodarcze i umysłowe tych terenów. W okresie reformacji powstają zbory i szkoły kalwińskich, m.in. w Opolu. Rozwój gospodarczy hamuje potop szwedzki. Ożywienie następuje dopiero pod koniec XVIII w., kiedy w Opolu w 1761 r. ks. Ignacy Konarski zakłada pierwszą w Polsce szkołę rzemieślniczą. Nieudane powstania narodowe przyczyniają się do upadku gospodarczego ziem dzisiejszego powiatu opolskiego, a w konsekwencji do utraty praw miejskich przez Chodel, Józefów i Opole.

W okresie I wojny światowej tereny stają się miejscem starć wojsk austro - węgierskich i rosyjskich.

Pod koniec lat 30-tych w Poniatowej przystąpiono do budowy w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego fabryki wojskowych urządzeń telekomunikacyjnych. II wojna światowa to okres tragedii mieszkańców Powiatu Opolskiego. Prawie wszyscy z 10 tysięcy Żydów zamieszkujących Opole, Józefów i Chodel zostało zamordowanych w obozach w Poniatowej, Sobiborze i Bełżcu. Terror okupanta dotknął także Polaków, którzy licznie przystępowali do oddziałów partyzanckich.

Po wojnie następuje gwałtowny rozwój regionu. W 1954 r. Opole odzyskuje prawa miejskie stając się siedzibą powiatu. Prężnie rozwija się Poniatowa, która w 1962 r. również uzyskuje prawa miejskie. Rozkwit gospodarczy przeżywają także gminy wiejskie - Wilków, Karczmiska, Chodel, Józefów i Łaziska stając się ważnymi centrami sadownictwa, warzywnictwa i chmielarstwa.

Po roku 1990 gminy wykorzystują daną im samorządność. Poprawiają infrastrukturę techniczną oraz rozwijają działalność gospodarczą. Reaktywowany w 1998 r. Powiat Opolski staje się dobrym prognostykiem przyszłego rozwoju regionu.geportal
geobid

rodo

Logo SIP

EEA and Norway grants logo

Licznik odwiedzin

Wszystkich wizyt1288175

Twoje IP 3.228.21.204 czwartek, 9.07.2020

Logo Wspieraj Lokalnie

Transmisja Sesji Rady Powiatu

youtube

aaalogoInformujemy, że w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa zapisy interesantów prowadzone są wyłącznie za pomocą systemu kolejkowego.

Osoby zarejestrowane w systemie kolejkowym przyjmowane są wyłącznie z wypełnionym wcześniej wnioskiem  (przykładowe wzóry w załączeniu).

Prosimy o punktualne przybycie do urzędu !!!
W przypadku nieobecności interesanta w wyznaczonym przez system dniu i godzinie, nie zostanie on przyjęty, a w jego miejsce obsłużona zostanie kolejna osoba z kolejki.

Termin wizyty musi zostać potwierdzony do 1 godziny, od zarezerwowania wizyty poprzez wejście w link wysłany na adres e-mail. Po tym czasie rezerwacja niepotwierdzona PRZEPADA.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy Państwu dokonywanie płatności w formie bezgotówkowej za pomocą terminali płatniczych dostępnych na wszystkich stanowiskach pracy w Wydziale Komunikacji, Transportu i Drogownictwa.

Informujemy, że Starostwo Powiatowe w Opolu Lubelskim nadal realizować będzie wnioski składane drogą pocztową, elektroniczną. W sprawach nie wymagających osobistego stawiennictwa w urzędzie prosimy o korzystanie z tych form komunikacji.

Wnioski i dokumenty do pobrania
Numer kontaktowy do Wydziału - 81 827 61 19
Wykaz telefonów
Numery rachunków – Wydział Komunikacji, Transportu i Drogownictwa
                                                                                   Starosta Opolski
                                                                                  Dariusz Piotrowski

deklaracja

ktd

Frame 45

kor2

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk