Opole Lub.-Solec nad Wisłą
Dzisiaj jest 16 czerwca 2019    |   

program pos banner ogolny 750x200

Szlak rowerowy - Opole Lub.-Solec nad Wisłą

MAPA Opole Solec

Kolor: Czarny - szlak rowerowy oznaczony w terenie znakami drogowymi lub piktogramami na drzewach - na białym tle czarny rowerek z czarnym paskiem lub strzałkami. Kolor szlaku nie jest związany ze stopniem jego trudności.
 
Nazwa: „Opole Lubelskie-Solec nad Wisłą”
 
Ranga: Ponadlokalna
 
Dystans: 18 km,
 
Stopień trudności: trasa łatwa
 
Rodzaj nawierzchni: asfaltowa 18 km

 

Punkty startowe:
Początek trasy: 51o09’02,0”N, 021o57’09,7”E Opole Lubelskie, Al. 600- lecia, brama wjazdowa do parku miejskiego
Koniec trasy: 51o08’04,6”N, 021o46’00,9”E Solec nad Wisłą, w pobliżu Urzędu Gminy

 

Przebieg trasy :
Opole Lubelskie (Al. 600-lecia) – 2,5 km – Niezdów (początek zielonego szlaku rowerowego „Niezdów-Janiszów”) – 4 km - Łaziska – 2,0 km -Janiszów – 2,5 km - Kamień - 7 km - Solec nad Wisłą.

 

Krótka charakterystyka:
Trasa prowadzi przez urokliwe zakątki Chodelskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu oraz Obszaru Chronionego Krajobrazu Solec nad Wisłą, łącząc 2 województwa lubelskie i mazowieckie. Rozpoczyna swój bieg wraz ze szlakiem rowerowym „Powiśle” w Opolu Lubelskim, przy Al. 600-lecia, obok zespołu pałacowo-parkowego z XVIII-wieczną rezydencją Lubomirskich. Na odcinku od Opola Lubelskiego do skrzyżowania z drogą wojewódzką 747 w miejscowości Kamień, biegnie drogą asfaltową, następnie ścieżką rowerową przez most na rzece Wiśle (ostoja ptasia „Małopolski Przełom Wisły” Natura 2000) do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 754. Na skrzyżowaniu łączy się ze szlakiem rowerowym kol. niebieskiego „Szlak Żółwia i Dinozaura” biegnącym z Bałtowa do Janowca. Następnie poprowadzony jest drogą asfaltową do centrum Solca nad Wisłą, gdzie kończy swój bieg w pobliżu kościoła farnego pw. Wniebowzięcia NMP z XIV w.

 


Ciekawe miejsca na szlaku:

Janiszów – Pomnik upamiętniający poległych żołnierzy Batalionów Chłopskich.

 

Kamień - wieś malowniczo położona na brzegu Wisły. Zlokalizowane są tu pozostałości po parku angielskim i klasycystycznym dworze, który należał do rodu Cywińskich. Ciekawym miejscem są łęgi w starym korycie Wisły.

 

Łaziska – W 1414 r. wieś i okoliczne tereny kupił dziedzic Goworko. Dobra łaziskie znajdowały się m.in. w posiadaniu rodzin: Chobrzeńskich, Słupeckich, Butlerów, Dunin-Borkowskich, Tarłów, Lubomirskich, Rzewuskich, Potkańskich oraz Wydrychiewiczów. Największy rozwój Łazisk nastąpił za Kleniewskich (II poł. XIX w.). Jan Kleniewski wybudował tu dwór drewniany  (projektant - Stanisław Witkiewicz). W 1944 r. urządzono w nim szpital, następnie oddział banku, sklepy i siedzibę urzędów administracji państwowej.

 

Opole Lubelskie – w XIV w. gród z drewnianym zamkiem założony przez księcia opolskiego Władysława Opolczyka; prawa miejskie od 1418 r.; w XVI-VII w. silny ośrodek kalwinizmu; w 1761 r. pierwsza w Polsce szkoła rzemieślnicza; zachowany tzw. otwarty układ urbanistyczny z XIV-XVII z dwoma rynkami;


             Warto zobaczyć:

·    XVII-wieczny pałac Lubomirskich, przekształcony w latach 1766-1773 na okazałą rezydencję, która miała być konkurencyjna do pałacu Czartoryskich w Puławach. Przekształcony póYniej w koszary, obecnie jest siedzibą Liceum Ogólnokształcącego.

 

·    Kościół parafialny pw. WNMP z 1650-75 r. z cenną polichromią.

 

·    Dzwonnicę z II poł. XVII w.

 

·    Klasztor trójskrzydłowy – obecnie plebania z l. 1740-48.

 

·    Budynki kolegium pijarskiego z ok. 1750 r.

 

·    Zespół pałacowo-parkowy w Niezdowie z XVIII–wieczną rezydencją Lubomirskich.

 

·    Cukrownię z 1884 r.

 

·    Pomnik przyrody – jeden z najstarszych wiązów na Lubelszczyźnie.


Solec nad Wisłą– historia samego Solca sięga VIII i IX wieku. Najstarszy dokument pochodzi z 1136 roku. W latach 1325-1538 siedziba królów. Do końca XVIII w. Był składem i portem przeładunkowym zboża, płynącego głównie z folwarku starostwa soleckiego, majątków cystersów wąchockich, świętokrzyskich bernardynów i iłżeckiego klucza biskupów krakowskich. W 1412 r. Władysław Jagiełło nadał Solczanom prawo hurtowej i detalicznej sprzedaży soli. Zamek solecki, usytuowany na wysokiej skarpie pradoliny Wisły, oddzielony od Solca głębokim wąwozem strzegł nieopasanego murami miasta, przepraw wiślanych oraz komory celnej w pobliskim Kamieniu. Warte zobaczenia są kościoły: 1. Murowany kościół pw. Najświętszej Marii Panny wystawiony w XV w. przez Kazimierza Wielkiego; 2. Kościół i dawny klasztor oo. Reformatów wzniesiony został w 1626 r. z fundacji Krzysztofa Zbaraskiego; 3. Kościół cmentarny pw. Św. Barbary datowany na koniec XVI w.

Opracował:
Jacek Rosły


 

kosciół_w_Opolu_LubelskimSolec_nad_Wislą

Elektroniczny Dziennik Ustaw

fb

Przydatne Linki

Dowód Rejestracyjny

Prawo jazdy

historia_pojazdu1

cepik


obywatel

budowlane abc

gn

zbiorki

PCZK ostrzega

 Mapa zagrożeń na drogach wojewódzkich Lubelszczyzny ISOK Logo

pogodynka

rso pr

 

 

 

 

ikona4 wczk