Projekty edukacyjne

logo FE Program Regionalny rgb 1  L ka wersja polska poziom1  EU EFS rgb 1 

 

1. Projekt „Nowoczesna szkoła zawodowa szansą dla rozwoju powiatu”, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działania 12.4 Kształcenie zawodowe.

 

2. Projekt „Innowacyjny nauczyciel i kreatywny uczeń w szkole XXI wieku”, dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, działania 12.2 Kształcenie ogólne.

 

3. Projekt „Mobilny nauczyciel – europejska jakość w szkole” dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej”.