Aktualności

I sesja Rady Powiatu w Opolu Lubelskim V kadencji

Działając na podstawie art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) oraz Postanowienia Komisarza Wyborczego  w Lublinie z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie  zwołania  sesji  rad  powiatów wybranych w głosowaniu w dniu 16 listopada 2014 r., zwołuję I sesję Rady Powiatu w Opolu Lubelskim V kadencji, która odbędzie się w dniu 28 listopada 2014 r. (piątek) o godz. 15.00 w sali konferencyjnej (III piętro) w Starostwie Powiatowym w Opolu Lubelskim, ul. Lubelska 4.

Porządek obrad:

1. Wręczenie radnym zaświadczeń o wyborze przez Przewodniczącego  Powiatowej Komisji Wyborczej.

2. Ślubowanie nowo wybranych radnych.

3. Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Powiatu.

4. Wybór Zarządu Powiatu.