Aktualności

Komisje stałe Rady Powiatu w Opolu Lubelskim wybrane

DSCN5711Podczas II sesji Rady Powiatu w Opolu Lubelskim, która odbyła się 23 grudnia, radni powołali komisje stałe Rady Powiatu i wybrali ich przewodniczących.

 

 

II sesję Rady Powiatu w Opolu Lubelskim rozpoczęło uroczyste ślubowanie nowowstępujących radnych. Zgodnie z postanowieniami Komisarza Wyborczego w Lublinie, w związku z wyborem na Wójtów Chodla i Łazisk oraz Burmistrza Poniatowej, wygaszone zostały mandaty Radnych Rady Powiatu w Opolu Lubelskim: Jana Majewskiego, Romana Radzikowskiego oraz Zygmunta Wyroślaka. W ich miejsce wstąpili następujący radni: Władysław Guściora, Daniel Kuś oraz Jadwiga Flasińska. Oprócz ww. radnych ślubowanie złożyła także Lilla Stefanek - która była nieobecna na I sesji Rady Powiatu.

Rada Powiatu dokonała także zmiany na stanowisku Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu. Mieczysław Teresiński zastąpił na tym stanowisku Zygmunta Wyroślaka, który objął urząd Burmistrza Poniatowej.

W dalszej kolejności radni wybrali przewodniczących i członków 5 komisji. Komisją rewizyjną kierować będzie Jadwiga Flasińska, komisji planu, budżetu i promocji powiatu przewodniczył będzie Andrzej Chyła, komisji oświaty, kultury, sportu i turystyki przewodniczył będzie Bogdan Kuta, komisją zdrowia i spraw społecznych pokieruje Lilla Stefanek, a komisją rolnictwa, transportu i ochrony środowiska Andrzej Rozwód.

Ponadto Rada Powiatu delegowała dwóch radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku - Pawła Karczmarczyka i Janusza Stępnia.

Spotkanie zakończyło tradycyjne łamanie się opłatkiem.